הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תשפ"ב

מרצה

יעל חלה
מורה זה 26 שנים ובשנים האחרונות מנתחת התנהגות במשרד החינוך ובאופן פרטי.
מנחה ומדריכה צוותי הוראה, מנהלים, הורים וסטודנטים לניתוח התנהגות, ומדריכה מחוזית באגף לחינוך מיוחד במחוז דרום.

תיאור הקורס

במציאות של היום מורים רבים מחפשים כלים להתמודדות עם תלמידים בעלי התנהגות מאתגרת ולאפשר למידה בכיתה. תחום ניתוח ההתנהגות מתייחס לקשר בין קשיי ההתנהגות והתפקוד של התלמיד לבין גורמים שונים בסביבתו ומאפשר הבנה ולמידה של קשר זה.
הקורס ייתן מבט בפרספקטיבה אחרת על האתגרים עמם מתמודד המורה במהלך עבודתו, יקנה כלים יישומיים לניהול וניווט כיתה וטיפול באתגרים התנהגותיים.

היקף הקורס

מפגשים סינכרוניים בזום ומפגשים א-סינכרוניים.
הקורס יתקיים בימי שני בין השעות 16:00-18:30
מועד פתיחת הקורס: 07/02/22
מועד סיום הקורס: 23/05/22
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

קהל יעד

כלל עובדי ההוראה

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך- דמי הרשמה בסך 65 ש"ח בלבד.

מטרות הקורס

  • חשיפה לגישות ניתוח יישומי של התנהגות - זיהוי נסיבות ותוצאות להתנהגות
  • רכישת כלים מעשיים  לניתוח ופתרון בסיסי של אירועים התנהגותיים בשטח
  • ניתוח מקרים מהשטח ובניית תכנית יישומית לטיפול
  • רכישת כלים להכלה ושילוב תלמידים עם קשיי התנהגות והסתגלות במסגרת
  • רכישת כלים למתן מענה להתנהגויות מאתגרות וכיצד להתמודד איתן

תכנית הלימודים

מס' תאריך נושא סינכרוני או א-סינכרוני
1 07/02/22 מהו ניתוח יישומי של התנהגות סינכרוני
2 14/02/22 מהי התנהגות, התלות המשולשת – נסיבות, התנהגות, תוצאה סינכרוני
3 21/02/22 ביצוע תצפית וניתוחה הגדרה אופרטיבית של התנהגות אסינכרוני
4 28/02/22 הליכי הגברת התנהגות – חיזוק חיובי ושלילי מהם וכיצד יש ליישמם – סקר מחזקים, מחזקים אישיים וכיתתיים סינכרוני
5 14/03/22 הליכי הגברת התנהגות – חיזוק חיובי ושלילי מהם וכיצד יש ליישמם – סקר מחזקים, מחזקים אישיים וכיתתיים אסינכרוני
6 28/03/22 תזמוני חיזוק – יישומם והשפעתם על המתנהג סינכרוני
7 04/04/22 הפחתת התנהגות – הכחדה יעילה, חיזוקים דיפרנציאלים סינכרוני
8 25/04/22 הפחתת התנהגות ענישה יעילה, ממוקדת ואתית סינכרוני
9 09/05/22 סדנא – סיוע בביצוע מטלת הקורס – בניית תכנית תוך התחשבות בתצפיות ובהליכים שנלמדו סינכרוני
10 23/05/22 הצגת המטלות וסיכום ההשתלמות סינכרוני