יסודות הפסיכותרפיה בילדים ונוער- קורס בסיסי ב'

ההרשמה נסגרה

הקורסים מיועדים אך ורק לפסיכולוגים העובדים בשפ"ח במחוז דרום ופסיכולוגים ממחוזות אחרים המתגוררים במרחק העולה על 80 ק"מ משלוחת המדרשה במחוז אליו הם שייכים. מי שלא יעמוד בתנאים אלו הרשמתו תבוטל באופן אוטומטי.

ליאת באומינגר,
מרצה

פסיכולוגית חינוכית מדריכה.

* טופס הרשמה ואישור מנהל השפ"ח *

תיאור הקורס ומטרותיו

הטיפול הפרטני בילדים ובני נוער בהקשר לסביבתם המשפחתית והחינוכית., הינו תחום מרכזי בהכשרתו של הפסיכולוג החינוכי .
בקורס יילמדו עקרונות  תיאורתיים ומעשיים בסיסיים בטיפול בילדים בני נוער והוריהם תוך היכרות עם תיאוריות וגישות טיפוליות שונות.

הקורס מיועד

למתמחים  בוגרי תואר שני במגמה יישומית , או בוגרי תכנית ההשלמה שלמדו  קורס בסיסי  א' מלווה בפרקטיקום.   

דרישות הקורס

נוכחות מלאה ופעילה בהרצאות, קריאת פרקים ומאמרים ע"י המשתתפים לקראת הפגישות; הגשת עבודת גמר אותה יש להגיש לכל המאוחר ארבעה שבועות מתום הקורס.

אופן הלמידה

תכני הקורס יועברו באמצעות הוראה פרונטלית. הדיונים יתקיימו על בסיס הביבליוגרפיה המצורפת שהמשתתפים יתבקשו לקרוא, ועל בסיס תיאורי מקרים שיובאו ע"י המשתתפים והמרצה. 

מועדי הקורס

14 מפגשי זום בין השעות 15:00-17:15 ו-3 מפגשים פרונטליים ארוכים.
תאריכים: 8.11 (מפגש פרונטלי ארוך בין 14:00-17:15), 15.11, 29.11, 13.12, 27.12, 10.1, 24.1, 7.2, 21.2 ( מפגש פרונטלי ארוך בין 14:00-18:00), 28.2, 14.3, 28.3,   2.5 (מפגש פרונטלי ארוך בין 14:00-18:00), 16.5, 23.5, 30.5, 6.6 תאריך רזרבי 20.3.

מקום הקורס

14 מפגשים בזום. 3 מפגשים פרונטליים (מרכז פסג"ה, קריית גת)

שכר לימוד

865 ₪

מבנה הקורס

נושא פרוט שעות
מהיכן מתחיל הכל ?
"יחסים כמקור להתפתחות"
התיאוריה ההתפתחותית של דניאל שטרן.
קריאה :
שטרן, ד. (1997) יומנו של תינוק. תל אביב. הוצאת מודן- ההקדמה , פרקים1-4 , עמ' 31-62
תיאורית ההתקשרות – מבט התפתחותי על קשרי הורה ילד ומשמעותם ההתפתחותית.
קריאה:
בולבי, ג'., (1988/ 2016) בסיס בטוח. הוצאת עם עובד. פרק 7, תפקיד ההתקשרות בהתפתחות האישיות (עמ' 121- 134.
שם, פרק 8, התקשרות, תקשורת והתהליך ההתפתחותי (עמ' 135- 150).
קולטארט, נ. )9111" :)מדוע אני כאן?". בתוך: התינוק ומי האמבט. הוצאת כרמל, ,עמ' 91-45
שטרן
 
מאפיינים ייחודיים בדרכי טיפול בילדים בגיל הרך, בשלב החביון, ובגיל ההתבגרות. שלבים בהתפתחות הילד והמתבגר והקשרם לטיפול. השפעת השלב ההתפתחותי על סוג  הטיפול .
ההיסטוריה של הטיפול  בילדים: מלאני קליין ותיאוריות יחסי אובייקט: מושגים מרכזיים. הטיפול באמצעות משחקTherapy Play     
חנה סגל: מלני קליין, פרק 4: פסיכואנליזה של ילדים
ספר חובה: מורטון צ'ית'יק- עבודה טיפולית עם ילדים
וירג'יניה אקסליין - דיבס : חווית טיפול במשחק
שלבי ההתפתחות בהתבגרות משלב החביון ועד לגיל ההתבגרות . היווצרות הזהות ואינטגרציה של ה"אני".
פיטר בלוס - מפגשים בתחילת ההתבגרות, מתוך: תקשורת טיפולית עם מתבגרים לקט מאמרי יסוד. עורכים אהרון פליישמן וחנה אבנט עמ. 269-288
 
המשחק כאמצעי מרכזי בטיפול בילדים ויניקוט ותרומתו לטיפול בילדים

האלמנט ההתפתחותי: המשחק כאמצעי הבעה משמעותי עבור הילד. ויניקוט.
מאפייני הטיפול במשחק.
תפקיד המטפל ב –PLAYTHERAPY
כיצד באים לידי ביטוי : העברה והעברה נגדית, הזדהות השלכתית, הקשבה אמפטית,  התנגדות ותקיעות, רגרסיה, אקטינג אאוט.
חנה סגל: מלני קליין פרק 3 טכניקת המשחק
ויניקוט- - המרחב הפוטנציאלי. ויניקוט ד.ו. (2010) משחק ומציאות. תל אביב, עם עובד., פרק 1- אובייקטים של מעבר ותופעות מעבר. עמ' 35-56.
תפיסת המשחק אצל ויניקוט: חשיפה לטכניקת השירבוטים (סקוויגל)
קריאה:
בר-שדה נ., משחק השירבוטים כמחרוזת של משמעות. שיחות, כ"ז (3): 242-261, 2013.
ויניקוט ד.ו. (2010) משחק ומציאות. תל אביב, עם עובד, פרק 3- משחק- אמירה תיאורטית. עמ' 66-78.
הסקוויגל , טכניקת השירבוט של ויניקוט Winnicott D.W.:
 (1971) Therapeutic Consultations in Child Psychiatry: London: Hogarth Press, pp. 28-41, Case II 'Robin' at 5 years.
גת- דוברוב רות  - איך רות האיומה הפכה לרות הרחומה, מחשבות על התפתחות יכולת האמפטיה דרך טיפול במשחק
לוריא, ל. (2002) המשחק והמתח הכרוך בו. בתוך: פרוני, א. (עורכת) המשחק- מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר. תל אביב. ידיעות אחרונות וספרי חמד
טיפול בארגז החול.

  • פרוני, א. המשחק מפרויד ועד ויניקוט – מבוא לפסיכואנליזה ומשחק. תוך: פרוני, א. (עורכת). המשחק – מבוט מהפסיכואנליזה וממקום אחר. ידועת אחרונות וספרי חמד.
  • פרו, א. "משחק". בתוך: טכניקה בטיפול בילדים. הפסיכואנליטיקאי והילד: המפגש והשדה הרגשי. הוצאת תולעת ספרים.
  • ויניקוט  ד. ו. (1971). "משחק: פעילות יצירתית וחיפוש עצמי" בתוך: משחק ומציאות. עם עובד. ת"א 1995. (רשות)
  • ויניקוט  ד. ו. (1968). "מיקומה של החוויה התרבותית" בתוך: משחק ומציאות. עם עובד. ת"א 1995. (חובה)
 
טיפול בילדים שמתקשים לשחק

אתיולוגיה של הגורמים לקושי לשחק וכיצד לטפל בילדים בעלי קושי זה.

-ויניקוט- עצמי אמיתי עצמי כוזב-  היכולת להיות לבד עמ. 167- 177
- תומס אוגדן- מצע הנפש- פרק 8 :מרחב פוטנציאלי, עמ. 161-180.
-פרנסיס טסטין- מצבים אוטיסטים בילדים. פרק 8 : הפעולה הפתולוגית של תחושתיות עצמית עמ. 139-150,
                                                           
פרק 10: חפצים אוטיסטיים  עמ 169-188,                  פרק 11 : חפצים בלבוליים עמ. 189-197
-אן אלוורז- הלב החושב- ההקדמה של גלית גמפל לספר.

 
הטיפול בילדים בגיל החביון עבודה על חיזוק הכוחות, עידון מנגנוני ההגנה . הילד והחברה.
אנה פרויד- הפסיכולוגיה של האני. האני ומנגנוני ההגנה. ויניקוט
גרין אריה-  קבלת פנים, התהוותה של עצמיות בטיפול אנליטי בילד.
 
הטיפול במתבגרים התאמת הטיפול לשינויים המהירים בגוף, ביכולות הקוגניטיביות, והרגשיות. תמות התפתחותיות מרכזיות והשפעתן על הטיפול: עלייה בדחף המיני, הבשלת העצמי וגיבוש זהות מינית וחברתית, ספרציה-אינדיבידואציה בגיל ההתבגרות. הסערה של הגיל והשפעתם על הקשר בין המטפל למטופל. ובין המטפל להורי המטופל.
אריקסון (1968) "זהות נעורים ומשבר" ספריית הפועלים.
ד"ר גבי שפלר- טיפול דינמי קצר מועד במתבגרים-  יום עיון מכון סאמיט 1998
עלי כץ- אוף גוזל
תקשורת טיפולית עם מתבגרים-לקט מאמרי יסוד
עורכים: ד"ר אהרון פלשמן, חנה אבנט(להורדה חופשית מהאינטרנט)
 
פסיכולוגית העצמי גישת העצמי של קוהוט: מושגים מרכזיים ויישום בטיפול בילדים ובמתבגרים.
שילוב בין גישת העצמי של קוהוט והגישה המערכתית על-פי
זהבה אוסטרווייל - לקראת תפיסת טיפול אינטגרטיבית.
אוסטרויל ז. (1995) : פתרונות פתוחים , טיפול פסיכולוגי בילד ובסביבתו . פרק 7 ( עמ' 147-169)
 
תכנון  הטיפול בילד ובמתבגר

תכנון טיפול. תהליך איסוף המידע : אינטייק, המסגרת החינוכית, גזירת השערות מתוך האינטייק, חשיבות האנמנזה בניסוח המטרות הטיפוליות.
צ'תיק, מ. (2004) שיטות בפסיכותרפיה של הילד- אסטרטגיות פסיכודינמיות. קרית ביאליק. הוצאת אח. פרקים 1, 3.

 
עבודה טיפולית עם הורים : אתגרים, וגישות טיפוליות שונות

למה צריך לעבוד עם הורים?
יצירת קשר  עם ההורים.
הבנת המורכבות במפגש הטיפולי עם הורים . נעסוק בשאלות כגון:  מיהו המטופל, מיקוד הטיפול, בניית ברית טיפולית עם ההורים. התמודדות עם אישיות ההורה.
טיפול להורה, הדרכת הורים ומה שביניהם.
מאפיינים ייחודיים בעבודה עם הורים של מטופל מתבגר.
אסתר כהן, התמודדויות הוריות וטיפול בהורות.
Cohen, E. (2006) "Parental Level of Awareness": An Organizing Scheme of Parents' Belief Systems as a Guide in Parent Therapy. In: Wachs, C. & Jacobs, L. (editors)  Parent-Focus Child Therapy: Attachment Identification & Riflective Function. Rowman & Littlefield Publication, pp.39-64. (יש תרגום לא פורמלי של הפרק)
העברה בין-דורית:
סלמה פרייברג רוחות רפאים בחדר הילדים
מנזנו, ג., פלצ'יו אספסה, פ. זילקה, נ.- תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות

שנדור פרנצי- בלבול השפות בין המבוגרים לילד
היכרות עם הגישות המובילות בתחום ההתערבות עם הורים.
אורן, ד., טיפול בהורות – הבחנה בין סוגי התערבויות טיפוליות עם הורים  ומקומו הייחודי של הטיפול הדינמי בהורות  , פסיכו אקטואליה,  ינואר 2011, 15-27
אורנשטיין, א., (2007). דפוסים משתנים בהורות: השלכות תיאורטיות וטיפוליות.
מודל אינטגרטיבי להתערבות בהורות .
עופר-זיו, . וכהן, א. )2332)
תובנות הוריות, מנטאליזציה
ורפלקטיביות הורית.
Slade, A (2007a

הגישה הדיאדית- תרומת הזרם האינטר-סובייקטיבי והטיפול הדיאדי לעבודה עם ילדים והורים
קפלן, ח., הראל, י., ואבימאיר-פת, ר. הטיפול הדיאדי: מפגש בין המעשה הטיפולי והתיאוריה. אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה.
 גישות הממוקדות בשינוי

 
הפסיכולוג החינוכי במשולש: ילד-הורים- המערכת החינוכית קונפליקטים סביב  נאמנויות עם הורים והמערכת החינוכית.
סוגיות בהתערבות במערכת בהקשר של המטופל
זהבה אוסטרוויל, פתרונות פתוחים
 
אתיקה בפסיכותרפיה של ילדים, בני נוער ומשפחותיהם

חובת דיווח במקרה של ילדים בסיכון.
במי נבחר לטפל?
דיון במקרים מהשטח.
מקצועיות אתית בפסיכותרפיה, יהודית אכמון, גבי שפלר, גבריאל וייל
קוד האתיקה של הפסיכולוגים בישראל, הפ"י 2017.
חוק הפסיכותרפיה בישראל

 
סיכום הקורס וסיום טיפול

העמדה הדיכאונית- הכרה בנפרדות
פרויד, ז' (1937). אנליזה סופית ואין סופית. הטיפול הפסיכואנליטי (עמ' 226-221). תל אביב: עם עובד.
פלגי, ש. (2017). סיום טיפול פסיכולוגי: הצעה לנקודת מבט התייחסותית. פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3496
הנסיך הקטן: נאום השועל

 
סה"כ   56 שעות אקדמיות