על אודות התכנית

התוכנית תתקיים במכללה האקדמית ספיר בשיתוף מרצים מהסגל האקדמי של המכללה המומחים בתחומם ובליווי צוות פדגוגי-חינוכי.
התוכנית תתקיים בסמסטר א' ו-ב' של שנה"ל האקדמית תשפ"ב.
התלמידים ישולבו בקורסים האקדמיים בשני אופנים:

  • שילוב עם סטודנטים תוך מתן מענה אישי לקבוצת התלמידים
  • קורסים יעודים לקבוצת התלמידים

מטרות התכנית

  • יצירת שותפות אקדמית וחברתית בין המכללה לבתי הספר התיכונים הסובבים אותה במרחב הנגב.
  • חשיפת התלמידים לתחומי ידע מגוונים הנמצאים במרכז העשייה האקדמית תוך עידוד חשיבה יצירתית חוצת גבולות.
  • יצירת מפגש בין בני הנוער למרחב האקדמי – חיזוק מיומנויות למידה, מפגש עם סטודנטים וחוקרים צעירים.
  • פתיחת צוהר לתלמידים צעירים לצבור נקודות זכות שישמרו לשעה בה יעברו בשערי האקדמיה.

דגשים בניהול התכנית

*עלות כל קורס היא בהתאם למספר נקודות הזכות שמעניק הקורס ותפורסם בהמשך

**רשימת הקורסים לתשפ"ב תתפרסם בקרוב

***ההרשמה לתכנית היא דרך בתי הספר

ליצירת קשר

ליאת כרמלי - ראשת היחידה לתכניות חינוך והוראה, המכללה האקדמית ספיר
077-9802342 | liatcar@gmail.com

ספיר אפריים  - רכזת קורסים וסטודנטים, המכללה האקדמית ספיר
077-9802541 | sapire@sapir.ac.il

מרכז מידע - המרכז ללימודי חוץ, המכללה האקדמית ספיר
077-9802802 שלוחה 3 | Infost@sapir.ac.il