תחום הדעת הייחודי של המוסיקה כולל כיום קהילה יחידה ומיוחדת, קהילת מוזיקה בחינוך המיוחד בהנחיית יעל אילת וענת כהן. הקהילה עוסקת באתגרים, שיתופים והצלחות בתחום המוזיקה עם אוכלוסיית המורות.ים והתלמידים.ות של החינוך המיוחד. הקהילה פועלת בשיא הכח, והדינמיקה שיתופית ״גולשת״ הרבה מעבר לשעות הפעילות המוגדרות.

קהילת מוזיקה -חינוך מיוחד - ארצי
ענת כהן, יעל אילת

קהילת מוזיקה בחינוך המיוחד של יעל אילת וענת כהן החלה לפעול השנה ולהתמודד עם אתגרים, שיתופים והצלחות בתחום המוזיקה עם אוכלוסיית המורות.ים והתלמידים.ות של החינוך המיוחד. הקהילה פועלת בשיא הכח, והדינמיקה שיתופית ״גולשת״ הרבה מעבר לשעות הפעילות המוגדרות

תאריך פתיחה: 17.10.21
תאריך סיום: 7.7.22
יום לימודים: ראשון
פרטי מנחות: יעל אילת 050-2206772 | ענת כהן 052-2367018

קהילת מנצחות ומנצחי מקהלות
דבי זית, נתלי גולדברג

מקהלות הילדים מהוות היום את חוד החנית של העשייה התרבותית - אומנותית בבתי הספר היסודיים. המורה למוזיקה, הנקרא.ת אל הדגל להקים את המקהלה ולתפעל אותה לאורך שנים, מוצא.ת את עצמו.ה בחזית כמעט בכל אירוע תרבותי - חברתי המתרחש בין כותלי בית הספר, ולפעמים גם מחוצה לו.

בתפקיד זה, נבחן.ת המורה הן בכישורים המוזיקליים והן בכישורים החוץ מוזיקליים, תוך התמודדות עם מגוון גורמים שונים בתוך המערכת הבית ספרית. מאחר ומדובר בדרך כלל במורה יחיד.ה מתחום המוזיקה בבית הספר, לעיתים קרובות יהיה התפקיד בודד במידה רבה וללא תמיכה קולגיאלית מספקת. קהילת המנצחים והמנצחות קמה במטרה להוות מקום ללימוד ושיתוף בין מורות מורים למוזיקה המנצחים על מקהלות בתי ספר, מקום בו נוכל לחלוק רעיונות, להעלות קשיים ואתגרים, להציע פתרונות, לתמוך האחת בשני ולחוות ביחד את המקצוע המורכב והמרגש הזה.

מפגשי הקהילה יכללו סדנאות, דיונים, עבודה בקבוצות והיצגים וכל חבר וחברת קהילה יקחו חלק משמעותי בבניית הקהילה ויתרמו לה מן הידע והניסיון.
הקהילה מיועדת למנצחות ומנצחים בעלי ותק של חמש שנים לפחות בניצוח על מקהלות בתי ספר, בהם פעילה מקהלת ביה״ס המשתתפת בכנסי המקהלות המחוזיים (בשנת תשפ״ב).

תאריך פתיחה: 26.10.21
תאריך סיום: 7.7.22
יום לימודים: שלישי. 17:00 - 19:30
פרטי מנחות: דבי זית debbie.zayit@gmail.com 054-5899675 | נתלי גולדברג nathalie.goldberg@gmail.com 052-3784540