תחום הדעת הייחודי של המוסיקה כולל כיום קהילה יחידה ומיוחדת, קהילת מוזיקה בחינוך המיוחד בהנחיית יעל אילת וענת כהן. הקהילה עוסקת באתגרים, שיתופים והצלחות בתחום המוזיקה עם אוכלוסיית המורות.ים והתלמידים.ות של החינוך המיוחד. הקהילה פועלת בשיא הכח, והדינמיקה שיתופית ״גולשת״ הרבה מעבר לשעות הפעילות המוגדרות

קהילת מוזיקה -חינוך מיוחד - ארצי
ענת כהן, יעל אילת

קהילת מוזיקה בחינוך המיוחד של יעל אילת וענת כהן החלה לפעול השנה ולהתמודד עם אתגרים, שיתופים והצלחות בתחום המוזיקה עם אוכלוסיית המורות.ים והתלמידים.ות של החינוך המיוחד. הקהילה פועלת בשיא הכח, והדינמיקה שיתופית ״גולשת״ הרבה מעבר לשעות הפעילות המוגדרות