קולנוע ותקשורת צפון
נעמה כהן אשכנזי

קהילת קולנוע ומדיה על-יסודי צפון בהובלת נעמה כהן אשכנזי, המאגדת מורות ומורים עיוניים ומעשיים לקולנוע ומדיה מכל אזור הצפון, החלה את שנת פעילותה השלישית. זוהי קהילה מגוונת מאד, המוקדשת להעשרה, התפתחות וצמיחה של חברותיה וחבריה באמצעות למידה משותפת. הגישות המקבילות - העיונית והסדנאית - יוצרות מנעד רחב ומעשיר של כיווני התפתחות והפריה הדדית, וייחודה של הקהילה בהעשרת ארגז הכלים של מורות ומורי הדיסציפלינה בשני ערוצים חופפים אלה. הקהילה עובדת בקשר מקצועי הדוק עם הפיקוח על תחום המדיה והקולנוע באגף א' לאמנויות במשרד החינוך.

תאריך פתיחה: 6.10.21
תאריך סיום: 7.7.22       
יום לימודים: רביעי
פרטי מנחה: נעמה כהן 050-6491890

קולנוע ומדיה - ירושלים
רחל דמרי, ליאת קפלן

קהילת קולנוע ותקשורת ירושלים בהנחיית רחל דמרי כץ וליאת קפלן מתחילה את שנת הפעילות השניה, כאשר המיקוד המרכזי נסוב סביב מיסוד וגיבוש הקהילה בשנה מאתגרת שכזו תוך התחשבות בלקחים ובידע שנצבר בשנה שעברה. ההכרה בחשיבות העבודה הקהילתית והרצון בשיתוף מקצועי והפרייה הדדית מובילים את הקהילה כיום.

תאריך פתיחה: 31.10.21           
תאריך סיום: 7.7.22
יום לימודים: ראשון
פרטי מנחות: ליאת קפלן 052-2686558 | רחל דמרי כץ 054-2230406

קולנוע - תל אביב - מרכז
אלה מוראדי, יאיר אלון

קהילת קולנוע - תל אביב - מרכז בהנחיית אלה מוראדי ויאיר אלון נכנסת לשנת הפעילות השניה שלה, אך למעשה מדובר בקהילה ותיקה שהחלה לפעול לפני שלוש שנים והתפצלה לשתי קהילות לאור הביקוש. הקהילה פועלת בתל אביב והסביבה וכוללת מורות ומורים לקולנוע מעשי ותיאורטי לגילאי תיכון. בין השאר עוסקת הקבוצה בגבולות הגזרה של לימודי הקולנוע ובאתגרי הלימוד הנובעים מהם.

תאריך פתיחה: 7.10.21
תאריך סיום: 7.7.22
יום לימודים: חמישי
פרטי מנחים: אלה מוראדי 054-5203451 | יאיר אלון 050-730-8516

קולנוע ומדיה - מרכז ודרום
אתי פרנקו, ישראלה ויינברגר

קהילת קולנוע ומדיה - מרכז ודרום בהנחיית אתי פרנקו וישראלה ויינברגר החלה לפעול בשנה שעברה, אך למעשה מדובר בקהילה ותיקה שהחלה לפעול לפני שלוש שנים והתפצלה לשתי קהילות לאור הביקוש.
בקהילה דינמיקה של שיתוף מקצועי בניתוח אירועים, דילמות וסיפורי הצלחה מהשטח,  של מורות מובילות ומורים חדשים, עיוניים ומעשיים, בקהילה מגוונת שמחזקת ראיה רב תחומית ודינמית של לימודי הקולנוע והמדיה בעולם משתנה. קהילה שיתופית המעשירה את  שיטות ההוראה, טכניקות פדגוגיות ורעיונות חדשים מבפנים, על ידי חברי הקהילה, ומבחוץ במפגש עם מרצים אורחים וצוות ההדרכה של קולנוע ומדיה של אגף אמנויות.

תאריך פתיחה: 7.10.21
תאריך סיום: 7.7.22
יום לימודים: חמישי
פרטי מנחות: אתי פרנקו 052-3953132 | ישראלה ויינברגר 052-6421451

קולנוע ומדיה - יסודי - ארצי
עדן צולי, לילך אגמון

קהילת קולנוע ומדיה - יסודי - ארצי בהנחיית לילך אגמון ועדן צולי  החלה השנה את שנת פעילותה השנייה. זו הקהילה היחידה בארץ העוסקת בפיתוח של הוראת המדיה והקולנוע לגילאי היסודי, והיא מקיימת קשר מקצועי עם הפיקוח על תחום המדיה והקולנוע באגף א' לאמנויות במשרד החינוך. חברים בה מורות ומורים לתקשורת, קולנוע ומדיה לצד מורים לתחומי דעת אחרים המעוניינים ללמד את המקצועות הללו לגיל היסודי. במפגשי הקהילה נלמדים כלים מקצועיים - עריכה, סטופ-מושן וכדומה- במטרה להתמודד עם האתגרים הייחודיים שמציג השילוב בין הדיסציפלינות הללו והגילאים הצעירים.

תאריך פתיחה: 17.10.21
תאריך סיום: 7.7.22
יום לימודים: רביעי
פרטי מנחות: לילך אגמון 054-9989800 | עדן צולי 052-2250492

תקשורת - חברה ערבית
רשא פודה-עומרי ורולא נסיר

קהילת לימוד יוזמת בתחום התקשורת, מציעה למורות ומורים לתקשורת בתחום העיוני והמעשי לקחת חלק משמעותי בהנהגה, יוזמה ולימוד של תחום הדעת על האספקטים המקצועיים והחינוכיים שבו. הקהילה שואפת לקדם אקטיביזם חינוכי ותקשורתי דרך שיח עמיתים פורה שיסייע לכל המשתתפות.ים בקידום יוזמות חינוכיות בתחום התקשורת ברמה הבית ספרית וברמת הדיסציפלינה כולה.

תאריך פתיחה: 6.10.21
תאריך סיום: 7.7.22
יום לימודים: רביעי
פרטי מנחות: רשא פודה-עומרי 054-7689283 | רולא נסיר 052-6783888