האמנות החזותית היא תחום הדעת בו פועלות הקהילות הרבות ביותר, ולא בכדי. מדובר בתחום הנוגע ביסודות היצירה האמנותית ומגיע עד לגבהים העליונים של הביטוי היצירתי. מנחות.י הדיסציפלינה מובילות.ים קהילות ותיקות וחדשות, מדרום ועד צפון, חוצות קהילות ומגזרים ומקיפות את החברה הישראלית על כל מורכבותה ויופיה.

יסודי דרום
אשתיאק גבאן ומירי אברג׳יל

רב מגדרית חיפה
ינאי קלנר, רוואן ג׳בארין

חט"ב וחט"ע ירושלים
מרסלו לאובר, מיכל חימנבלום

קהילת לימוד למורות ומורי אמנות בירושלים והסביבה, בהנחיית מיכל חימנבלום ומרסלו לאובר היא קהילה רב תרבותית, מגוונת, אינטימית ומכילה, ממש כמו ירושלים עצמה. מיכל ומרסלו מדגישות.ים את הרב-תרבותיות ככלי מרכזי בלמידה. מכאן נובע השיח החינוכי של הקהילה, שיח המעורר סקרנות והקשבה ביחס למקצוע וכלפי חברות וחברי הקהילה.

יסודי - מרכז
תו רובין, לבנה גרינפלד

קהילת אמנות יסודי מרכז בהנחיית לבנה גרינפלד ותו רובין היא קהילה ותיקה, עירנית ואקטיבית העוסקת בשנת הפעילות השלישית בלמידה מהצלחות מהשטח ושיפור דרכי למידה. אם לסכם את מהות הקהילה במילה אחת- הרי זה השיתוף שמגדיר אותה.

חט"ב וחט"ע ירושלים
מרסלו לאובר, מיכל חימנבלום

קהילת לימוד למורות ומורי אמנות בירושלים והסביבה, בהנחיית מיכל חימנבלום ומרסלו לאובר היא קהילה רב תרבותית, מגוונת, אינטימית ומכילה, ממש כמו ירושלים עצמה. מיכל ומרסלו מדגישות.ים את הרב-תרבותיות ככלי מרכזי בלמידה. מכאן נובע השיח החינוכי של הקהילה, שיח המעורר סקרנות והקשבה ביחס למקצוע וכלפי חברות וחברי הקהילה.