מידע על הפרויקט

חונכות עברית הוא פרוייקט שמטרתו לעזור לילדים מהקהילה האריתראית הגרים בשדרות להשתלב בבתי הספר והחברה הישראלית בהיבטים לימודיים, חברתיים וריגשיים.
הסטודנטים שלוקחים חלק עושים חונכות לימודית-חברתית עם ילדי מבקשי המקלט הלומדים בבית ספר 'גיל רבין'.

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה לשנת תשפ"א

היקף הפעילות כ-3 שעות שבועיות
סה"כ 100 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"א 6,000 ₪

Sorry… This form is closed to new submissions.