מידע על הפרויקט

חונכות עברית הוא פרויקט שמטרתו לעזור לילדים מהקהילה האריתראית הגרים בשדרות להשתלב בבתי הספר והחברה הישראלית בהיבטים לימודיים, חברתיים וריגשיים.
הסטודנטים שלוקחים חלק עושים חונכות לימודית-חברתית עם ילדי מבקשי המקלט הלומדים בבית ספר 'גיל רבין'.

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה לשנת תשפ"א

סה"כ 120 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב 10,000 ₪

הרשמה לפרויקט
משלבים

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.