תנאי סף

השלמת 72 נ"ז בציון ממוצע של 75.
במהלך התואר יש ללמוד בספיר קורסים לתואר ראשון בהיסטוריה בהיקף של 54 נ"ז. כל הקורסים בהיסטוריה הנלמדים בספיר מוכרים ע"י האו"פ.

במסגרת לימודי התואר יש ללמוד בספיר את מקצועות החובה בחינוך והיסטוריה

 1. מבוא לפסיכולוגיה בחינוך (4101403)
 2. מבוא למחשבת החינוך (4101719)
 3. מבוא לימי הביניים (4101746)
 4. מבוא לעת החדשה (4104606)

בשנה השלישית יש ללמוד בספיר את קורסי החובה ללימודי תעודת הוראה בהיסטוריה:

 1. בין משיחיות לכפירה: תנועות משיחיות ביהדות בשלהי ימי הביניים (4101819), או מוסד המשפחה בין יהדות לציונות (4101322)
 2. גוף יהודי – קריאה פמיניסטית בהיסטוריה עולמית (4101846)
 3. סמינר בהיסטוריה (משתנה)

בשנה השלישית יש ללמוד באוניברסיטה הפתוחה את קורסי הקדם בחינוך:

 1. תכנון לימודים, הוראה והערכה )10106)
 2. הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (10363)

בשנה הרביעית יש ללמוד באוניברסיטה הפתוחה את קורסי החובה בלימודי תעודת הוראה בהיסטוריה:

 1. מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (55169)
 2. אוריינות מחקר בחינוך (55476)
 3. פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה (55195)
 4. סמינר דידקטי בהוראת היסטוריה (55474)

שלבים

 1. להתייעצות, פנו למרכזת תעודת ההוראה בספיר, ד"ר ריקי טסלר 052-8506876
  rikitesler1@gmail.com
 2. לרישום לתעודת הוראה היכנסו לקישור באתר האו"פ
 3. תעדכנו את ריקי, לאחר הרישום. היא תדאג שמזכירות המחלקה תעביר את גיליון הציונים שלכם למרכזת לימודי תעודת ההוראה באו"פ לאישור.
 4. תקבלו הודעת אישור מהאו"פ והנחייה להשלמת קורסים.
 5. תרשמו לקורסים ותשלמו.
 6. תקבלו מידע על הקורסים ואת חומרי הלימוד בדואר ותתחילו ללמוד.

בהצלחה!