מידע על הפרויקט

מטרת הפרויקט היא העלאת המודעות לנושא השחיתויות, עידוד חשיפתן, הגנה על חושפי השחיתויות וקידום פעילות ציבורית הפועלת בנושא.

הסטודנטים בפרויקט מעניקים סיוע בשלושה מישורים;

  1. במישור האישי - הענקת תמיכה משפטית וחברתית לעובדים, אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם וכעת ניצבים בפני התנכלות מצד מעבידיהם.
  2. במישור החברתי-ציבורי - ייזום הצעות חוק וקידום חקיקה שמטרתם להגן על המנהל התקין ועל העובדים.
  3. במישור המחקרי-אקדמי - בניית כלים חדשים והצעות לשיפור כלים קיימים לסיוע לחושפי שחיתויות.

 *ההרשמה לסטודנטים מביה"ס למשפטים בלבד

שותפים

עמותת העוגן

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-4 שעות שבועיות
סה"כ 120 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב - 6,000 ₪

הרשמה לפרויקט
הגנה על חושפי שחיתויות

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.