פעילות הספרייה

בהתאם להוראות משרד הבריאות והתו הסגול:
יינתנו שירותי יעץ באמצעות טופס יעץ מרחוק
ושירותי השאלה על פי הזמנה בטופס השאלת ספרים מודפסים.

הספרייה פתוחה ללמידה אישית בשני מרחבים
אקס לאב ומרחב ייעודי בקומה א' בספרייה

בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08.00 - 15.30
שירותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני סגירת הספרייה.
יתכנו שינויים, נא לשים לב למודעות באתר הספרייה.

בריאות טובה
צוות הספריה