פעילות הספרייה מתחדשת

בהתאם להוראות משרד הבריאות והתו הסגול:
ינתנו שירותי יעץ באמצעות "טופס יעץ מרחוק"
ושירותי השאלה על פי הזמנה מראש.

שירותים אלה יפעלו בימים א'-ה' בין השעות 08.00 - 15:30

לא תתאפשר שהות ולמידה בספרייה.

בריאות טובה
צוות הספריה