פעילות הספרייה מתחדשת

בהתאם להוראות משרד הבריאות והתו הסגול:
ינתנו שירותי יעץ באמצעות "טופס יעץ מרחוק"
ושירותי השאלה על פי הזמנה מראש.

מיום א' 14.6.2020 יפתחו שני מרחבי למידה בבניין הספרייה:
•    אקס לאב.
•    מרחב ייעודי בקומה א' בספרייה.
המרחבים יהיו פתוחים בימים א'-ה' בין השעות 08.00 - 15.30.
הלמידה בהתאם למתווה התו הסגול מצ"ב.

בריאות טובה
צוות הספריה