פעילות הספרייה בתקופת הקורונה

סטודנטים ומרצים יקרים,
בהתאם להוראות הנהלת המכללה ועד הודעה חדשה,
הספרייה תיתן שירותי יעץ מרחוק, בהיקף מצומצם בלבד
ולא תדרוש החזרת ספרים או קנסות
על ספרים שלא הוחזרו בזמן.

באיחולי בריאות,
צוות הספרייה