סיווג רמת אנגלית

מועמדים  יקרים,
אחד השלבים החשובים בדרככם לאקדמיה הוא שלב סיווג רמת האנגלית האקדמית.
לימודי תואר ראשון מחייבים השלמת פטור בלימודי אנגלית כתנאי לזכאות לתואר, לפרטים נוספים ניתן להתעדכן באתר המחלקה לאנגלית במכללת ספיר. באקדמיה קיימת דרישה לסיווג רמת האנגלית , מטרתכם היא להגיע לרמת פטור באנגלית באחת מן הדרכים הבאות:

מבחן אמי"ר

המבחן הוא חיצוני, ניתן להירשם אליו דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. לפרטים נוספים (קישור לאתר מאלו https://www.nite.org.il/other-tests/amir/)

מבחן פסיכומטרי

בבחינת הפסיכומטרי, תוכלו לסווג את רמת האנגלית האקדמית בציון שלכם בחלק האנגלית. במידה ואין לכם פסיכומטרי  ואין לכם צורך בו לקבלה , אין סיבה שתבחרו באופציה הזו בכדי לסווג את רמת האנגלית.

מבחני אמיר"ם המתקיימים במכללת ספיר

בחינת אמיר"ם היא בחינה המסווגת את רמת האנגלית של הסטודנט. הבחינה היא בחינה אדפטיבית (רמת הקושי עולה או יורדת לפי תשובות הסטודנט) ומתבצעת על מחשב נייד.

בחינת אמיר"ם הינה בחינה חיצונית למכללת ספיר ואיננה באחריותה או מטעמה. בחינה זו הינה שירות שהיחידה לאנגלית מספקת לסטודנט ואיננה בגדר חובה של המוסד האקדמי. הסיווג באנגלית הינו באחריות הסטודנט בלבד כך שבמידה ויש קושי ברישום בספיר על הסטודנט להיבחן בבחינת אמיר"ם במוסד אקדמי אחר או לגשת לבחינת אמי"ר.

בחינת אמיר"ם המתקיימת במכללת ספיר מנוהלת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו).
לפרטים נוספים בנוגע להרשמה עלויות ושאלות נוספות – קישור לאתר המחלקה לאנגלית

להלן סיווג לרמות אנגלית על פי ציונים:

רמות הקורס באנגלית מספר שעות לימוד ציון מבחן אמי"ר / אמור"ם / פסיכומטרי
טרום בסיסית א' 8 ש"ש 1 - 69
טרום בסיסית ב' 6 ש"ש 70 - 84
בסיסית 4 ש"ש 85 - 99
מתקדמים א' 4 ש"ש 100 - 119
מתקדמים ב' 4 ש"ש 120 - 133
פטור   134+

שימו לב,

על פי הנחיית המל"ג ישנם שני תנאים כדי להתקדם בלימודים האקדמיים:

תנאי ראשון

סיום חובת קורס בסיסית עד לסוף שנה א'. ללא קורס זה לא יוכל הסטודנט לעלות לשנה ב'.

תנאי שני

סיום קורס מתקדמים ב' בסוף שנה ב'. ללא רמה זו הסטודנט לא יוכל לעלות לשנה ג' ולימודיו יוקפאו עד לסיום קורס זה. 

מעבר בין רמות מתבצע לאחר סיום קורס בהצלחה ברמה קודמת, אך כל סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו לבחור להיבחן במבחנים החיצוניים על-מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור. מעבר בין רמות יתאפשר בכל סמסטר, אך לא לאחר סיום תקופת השינויים.