דיפלומה הנדסאי קולנוע וטלוויזיה

2.5 שנים

4 ימים בשבוע

עד 80% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים