The Effect of Social Sanctions on Judicial Efficiency: Avoidance and Evasion
כיצד מגיבים שופטים לסנקציות חברתיות הקשורות לחוסר יעילות שיפוטית?

בבית המשפט העליון, פסקי דין מציגים בצורה בולטת את מועד הדיון, ובכך מבליטים עיכובים במתן פסקי דין. באמצעות נתונים חדשים, המחקר מראה ששופטים מוחקים בכוונה את מועד הדיון כאשר הם מתעכבים במתן פסקי דין, ובכך מנסים להסתיר את העיכובים שלהם. המחקר מראה כי התנהגות זו נובעת מחששות של שופטים לגבי המוניטין שלהם בקהילה המשפטית הרחבה. המחקר מראה שלאחר שהתנהגות השופטים נחשפה באופן פומבי, השופטים הפסיקו למחוק את מועדי הדיונים. לבסוף, המחקר מציג ראיות המצביעות על כך שמחיקת מועדי דיונים תרמה להגברת העיכובים בפסקי הדין של בית המשפט.

פרופ' יהונתן גבעתי

פרופ' יהונתן גבעתי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

* המפגש פתוח לסגל אקדמי בלבד, ויתקיים בזום, לקבלת קישור יש לכתוב ל:law@sapir.ac.il.

הוספה ליומן 2024-06-18 11:15:00 2024-06-18 12:45:00 חוסר יעילות שיפוטית סמינר בית הספר למשפטים | פרופ' יהונתן גבעתי זום המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public