כיצד יזמות כלכלית ומוסרית נשזרות יחד ומבנות את המרחב?

ד"ר רעות ריינה בנדריהם

עוסקת באנתרופולוגיה של המרחב. המחקר שלה משלב בין נושאים של תכנון, התיישבות ומירחוב המדינה. המחקר התבסס על עבודה אתנוגרפית במצפה רמון שתיעדה את הקשרים בין קבוצות אתנו-מעמדיות שונות תוך התמקדות בתהליכי ג'נטריפיקציה, נישול וקיימות כחלק מתהליכי התיישבות ומירחוב המדינה. רעות ריינה בנדריהם מרצה במכללת ספיר ובאוניברסיטה הפתוחה ומשמשת כעמיתת מחקר של החממה החברתית בטכניון. שימשה בעבר כעורכת בכתב העת "הגר" של מרכז המפרי באוניברסיטת בן גוריון ושותפה בקידום פוליטיקה של "טוב משותף" במסגרת מכון "שחרית". נושאי המחקר העיקריים בהם היא עוסקת מתמקדים באנתרופולוגיה של המדינה בעידן הגלובלי, אנתרופולוגיה של התיישבות, הדרום הגלובלי, תהליכי מירחוב המדינה ויחסים אתנו מעמדיים בין קבוצות.

תקציר ההרצאה

"טופוגרפיה אנכית" (Gupta & Ferguson, 2002), הינו ההיגיון המדינתי הנפרש במרחב בנוי בו המדינה נמצאת "למעלה" בעוד החברה האזרחית נמצאת "מתחתיה" - האומנם? כיצד המדינה ממרחבת את עצמה? האם אלו פעולות התיישבות אותן היא כופה על האוכלוסייה? האם פעולות אלו הם בהכרח חלק ממדיניות ממוסדת? בהרצאה זו אני מבקשת להתחקות אחרי ההיגיון המדינתי המוביל את פרקטיקות ההתיישבות המתרחשות במרחב בישראל, בפרט אלו המתרחשות במרחב הדרומי של הנגב. באמצעות התמקדות בתהליכי התיישבות בעיירה מצפה רמון אראה כיצד יזמות כלכלית ויזמות מוסרית נשזרות זו בזו, משנות את המרחב העירוני ומגלמות את ההיגיון של המדינה. מקרה הבוחן במצפה רמון, כך אטען, מצביע על השתלטות על מרחב לא רק כתוצאה של מדיניות שבה המדינה מבקשת להרחיב את שליטתה אלא גם כתהליך של השתלטות המתרחש "מלמטה". כלומר, הוא בוחן את האופן בו יזמים כלכלים ומוסריים, החוברים יחד, מנכסים את המרחב ומשנים אותו בהתאם להגיון האתנו-מעמדי שאותו המדינה מבנה. התוצאה של פרקטיקות יזמיות אלו הן, מרחב שאינו רק מיוהד, אלא גם מולבן. ההרצאה תתבסס על עבודת שדה שנעשתה במצפה רמון בין השנים 2010-2014 ובחנה את היחסים החברתיים בין קבוצות שונות למרחב העירוני של מצפה רמון. 

מנחה ד"ר סיגל נגר-רון מכללת ספיר

 

קישור לזום

הוספה ליומן 2021-04-20 18:00:00 2021-04-20 19:00:00 מירחוב המדינה סמינר מחלקתי | המחלקה ללימודים רב תחומיים המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public