Towards relational lawyering: lessons from the case of forced representation

ד"ר נורית צימרמן

באמצעות ראיונות עם סנגורים בוחן המאמר את ההיבטים הפרסונליים והבין-אישיים הכרוכים בעבודת הייצוג המשפטי, בדגש על מצבים של ייצוג כפוי.

כך בוחן המאמר את תופעת הייצוג הכפוי כמקרה מבחן לפיתוחה של אתיקה הקשרית (relational ethics) למקצוע עריכת הדין.

הוספה ליומן 2021-05-18 14:15:00 2021-05-18 15:45:00 Towards relational lawyering סמינר בית הספר למשפטים | ד"ר נורית צימרמן המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public
הרשמה לאירוע
הרשמה לסמינרים הבאים:
מוסד אקדמי