השפעת פסק-הדין בעניין קווטינסקי על פיתוח דיני החקיקה בראי הגישה הכלכלית

ד"ר שרלי נווה

פרשת קווטינסקי, המוכרת כ"בג"ץ מס דירה שלישית", זכתה לתשומת לב משפטית רבה. תשומת לב זו הוענקה לפסק-הדין בשל התערבותו החריגה של בית-המשפט בהליך החקיקה.

במסגרת פסק-הדין נדונה באריכות שאלת הביקורת השיפוטית על הליך החקיקה - על נורמות מוסדיות הקובעות את "כללי המשחק".

מאמר זה, ינתח את השלכות פסק-הדין על פיתוח דיני החקיקה, זאת בראי התיאוריה הכלכלית של קביעת כללים משפטיים.

הוספה ליומן 2021-04-06 14:15:00 2021-04-06 15:45:00 ניתוח כלכלי של פס"ד קווטינסקי סמינר בית הספר למשפטים | ד"ר שירלי נווה המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public
הרשמה לאירוע
הרשמה לסמינרים הבאים:
מוסד אקדמי