על מלחמת בר-כוכבא אנו יודעים בעיקר ממקורות עקיפים. עתה מסתבר, שבמשך שנים שכב בבוידם של קיבוצניק מהנגב ארכיון המלחמה של בר-כוכבא עצמו.

במסגרת המפגש נדון בתעודות ובסיפור שהן מגלות ונסביר מדוע גם היום עדיין לא ניתן לפרסם את הממצא.

מס' קורס 105 -  להרשמה: לחץ כאן

הוספה ליומן 2021-01-11 14:00:00 2021-01-11 15:00:00 מלחמת בר כוכבא עובדים מלמדים עובדים - אגף משאבי אנוש ושכר | ד"ר שלומית תמרי המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public