09:15-09:00 - התכנסות וברכות
ד"ר מוטי גיגי, ד"ר סיגל נגר-רון וד"ר תמי רזי - תכנית גוונים באקדמיה, המכללה האקדמית ספיר
פרופ' ניר קידר - המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית ספיר
מר זוהר אביטן - ממונה תקווה ישראלית, המכללה האקדמית ספיר
גב' נינה ווינר - נשיאת קרן אייסף

11:00-09:15 - מושבים מקבילים

מרצים.ות במשבר
יו"ר ומתדיין: מוטי גיגי, המכללה האקדמית ספיר

 • הניסיון הנחווה של מרצים לעבודה סוציאלית בהקשר של מציאות טראומטית משותפת: תובנות ממחקר מבוסס פוטו-ווייס במהלך פרוץ משבר הקורונה - מני מלכה, לימור גדות, מעיין פיין, יעל מזור ושרה גברי (יחד עם נאווה בן-אבו, אורנה בר, רונית סמדר-דרור ונוגה פיטובסקי-נוה), המכללה האקדמית ספיר
 • אקדמיה בזמן קורונה: קווים למנהיגות בזמן משבר - שירלי בר לב וטל לוי, המרכז האקדמי רופין
 •  המעבר מ"יליד" לחוקר בקרב ילידים - אבישג אדרי, מכללת חמדת הדרום
 • הרחבת הגבולות המקצועיים ליצירת גבולות מחברים ולא מפרידים - נוזהה אלאסד אלהוזייל, המכללה האקדמית ספיר

היבטים רב תרבותיים בהוראה אקדמית בזמן קורונה: אתיקה, משפט ומשמעת
יו"ר ומתדיינת: גילה יעקב, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 • היבטים אתיים של הוראה אקדמית מקוונת בחברה רב תרבותית - צוריאל ראשי, אוניברסיטת אריאל
 • היבטים משפטיים של הוראה מקוונת - דלית קן-דרור פלדמן, אוניברסיטת חיפה
 • הוראה ומשמעת: האם וכיצד נוכל לצמצם את עבירות המשמעת בדרכי ההוראה שלנו? ניצה דוידוביץ', אוניברסיטת אריאל

11:15-11:00 - הפסקה

12:45-11:15 - מושבים מקבילים

דילמות וכלים בהוראה מקוונת
יו"ר ומתדיינת: תמי רזי, המכללה האקדמית ספיר

 • "בצל הקורונה": הכשרה מעשית אלטרנטיבית לסטודנטים שנה א' בעבודה סוציאלית - רבקה רנץ ונתי ביטון-הוס, המכללה האקדמית ספיר
 • אפשר גם אחרת: למידה "במרחב הקולי" בקרב סטודנטיות במגזר החרדי - יהודית חסידה, המכללה האקדמית הרצוג
 • הניסיון הנחווה של סטודנטים לעבודה סוציאלית בהכשרה מעשית במהלך התפרצות מגפת הקורונה: תובנות ממחקר פוטו-ווייס - מני מלכה, המכללה האקדמית ספיר
 • על העזה וחפצון: שני טיעונים המתנגדים להעברת שיעורים המוקלטים בזום - שרית לארי, המכללה האקדמית ספיר

לצמצם את המרחק מרחוק: היבטים רגשיים-חברתיים בהוראת סטודנטים מהחברה הערבית
יו"ר ומתדיינת: רינת שחף ברזילי, האוניברסיטה הפתוחה

 • פרוייקט חונכות - עדות אישית - סטודנטים מלמדים סטודנטים איך להצליח בלימודים - דורין עבד אלהאדי, האוניברסיטה הפתוחה
 • נאלמים ונעלמים, אתגרי התקשרויות בלמידה בזום: טכנולוגית, רגשית וחברתית – אדם אסעד, האוניברסיטה הפתוחה
 • "להדליק את החלונות השחורים": הגברת מעורבות הסטודנטים במפגש הסינכרוני - לינה שאער, האוניברסיטה הפתוחה
 • "לגעת מבעד למסך": על הכשרת מנחים להוראה מקוונת של סטודנטים ערבים- מיכל בן שאול, האוניברסיטה הפתוחה

13:45-12:45 - הפסקת צהריים

15:15-13:45 - שולחן עגול
תכנית דיאלוג ומפגש במציאות מקוונת
מנחה: אדם הישראלי, מכללת סמינר הקיבוצים

 • אדר כהן, האוניברסיטה העברית
 • אור מרגלית, מכללת לוינסקי לחינוך
 • אמל טאהא פאהום, מכללת סחנין להכשרת עובדי הוראה
 • תהילה (דרמון) מלכה, המכללה האקדמית הרצוג

15:30-15:15 - הפסקה

17:00-15:30
משבר הקורונה: העמקת פערים או יצירת הזדמנות?

יו"ר ומתדיינת: סיגל נגר-רון, המכללה האקדמית ספיר

 • פער דיגיטלי ולמידה מרחוק בקרב סטודנטים בדואים בזמן משבר הקורונה - האמה אבו-קשק, המכללה האקדמית ספיר ויונתן מנדלס, אוניברסיטת בן גוריון
 • השפעת משבר הקורונה על יכולת הלמידה בקרב סטודנטים.יות דור ראשון להשכלה גבוהה במכללה האקדמית ספיר - רונית נדיב ושני קונה, המכללה האקדמית ספיר
 • ריחוק מגוון: ההשפעה המגוונת של ההוראה המקוונת על האוכלוסיות המוחלשות במכללת ספיר - ברק אתירם, המכללה האקדמית ספיר
 • הוראה מקוונת כהזדמנות לגיוון הסטודנטים והסטודנטיות באקדמיה - אורי שטרנברג, האוניברסיטה הפתוחה

18:00-17:15 - מושב מליאה מסכם
מנחה: יעלי רונן-רסיוק

הוספה ליומן 2021-05-26 09:00:00 2021-05-26 18:00:00 כנס אקדמיה מג(ק)וונת בעידן הקורונה תקווה ישראלית - גוונים באקדמיה המכללה האקדמית ספיר המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public