תגובות שופטים למשברים כלכליים: המצוי והרצוי

ד"ר אורלי אורן-קולבינגר

ד"ר אורלי אורן-קולבינגר

הסמינר ומאמרה של ד"ר אורן-קולבינגר, עוסקים בשאלה:

האם ראוי ששופטות ושופטים יגיבו למשברים כלכליים, בעת קבלת החלטות שיפוטיות.

משברים כלכליים הינם חלק בלתי נפרד מהכלכלה העולמית. לאור הקשיים המובנים, בהתמודדות עם משברים כלכליים באמצעות מדיניות פיסקלית מייצבת מסוג חקיקת מיסים והחלטות ביצועיות, מתמקד המאמר בפוטנציאל הייצוב הפיסקלי הטמון בהחלטות שיפוטיות בתיקי מיסים.

הדיון הנורמטיבי בפוטנציאל הפיסקלי של הרשות השופטת נחלק לשלושה חלקים:

  • ראשית, ובהתבסס על ניתוח אמפירי של נתונים אמפיריים מבתי המשפט המחוזיים בישראל, האם שופטות/ים בתיקי מיסים יכולות/ים לשמש כמייצבים פיסקליים?
  • שנית, האם ראוי ששופטות/ים ישמשו כמייצבים פיסקליים?
  • שלישית, ואם התשובה לשתי השאלות הראשונות היא חיובית, כיצד יש לעצב את מנגנון הייצוב הפיסקלי השיפוטי?
הוספה ליומן 2020-12-15 14:15:00 2020-12-15 15:45:00 תגובות שופטים למשברים כלכליים סמינר בית הספר למשפטים | ד"ר אורלי אורן-קולבינגר המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public
הרשמה לאירוע
הרשמה לסמינרים הבאים:
מוסד אקדמי