Responsibility in Terms of Cooperation and the Case of Intelligence Agents

ד"ר רפאל ביטון

ד"ר רפי ביטון

המאמר עוסק בניתוח אחריות מוסרית ומשפטית במסגרת של יחסים של שיתוף פעולה. המאמר עושה שימוש בדוגמה הקיצונית של יחסי מפעיל-סוכן בעולם המודיעין, בכדי להציג תיזה כללית יותר בדבר היכולת לתאר אחריות במושגים של שיתוף פעולה.

הוספה ליומן 2020-11-10 14:15:00 2020-11-10 15:45:00 יחסי מפעיל-סוכן בעולם המודיעין סמינר בית הספר למשפטים - ד"ר רפי ביטון המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public
הרשמה לאירוע
הרשמה לסמינרים הבאים:
מוסד אקדמי