קורסי חובה ובחירה בבית הספר לעבודה סוציאלית

שנה א'
סמינר הכשרה א', 2 נק"ז, שנתי (סמסטר א' אחת לשבועיים, סמסטר ב' כל שבוע)  
יסודות בעבודה סוציאלית, 4 נק"ז, שנתי
מבוא לסוציולוגיה, 4 נק"ז, שנתי
מבוא לפסיכולוגיה, 4 נק"ז, שנתי
יסודות הסטטיסטיקה, 5 נק"ז, שנתי
קהילות תרבותיות בחברה הישראלית, 2 נק"ז, סמסטר א'
מדיניות רווחה א', 2 נק"ז, סמסטר א'
חוק ורווחה, 2 נק"ז, סמסטר א'
קריאה וכתיבה אקדמית, שנתי, סה"כ 4 נק"ז 
הכשרה מקצועית בשדה א', 1 נק"ז, סמסטר ב'
פנים בחברה הישראלית, שאינם בזרם המרכזי, 2 נק"ז, סמסטר ב'
פסיכולוגיה התפתחותית 2 נק"ז, סמסטר ב'
מדיניות רווחה ב', 2 נק"ז, סמסטר ב'
סה"כ נק"ז שנה א' -36

שנה ב'
הכשרה מקצועית בשדה ב', 7 נק"ז, שנתי
סמינר הכשרה ב', 4 נק"ז, שנתי
עבודה עם היחיד וסביבתו, 4 נק"ז, שנתי
עבודה סוציאלית קבוצתית, 4 נק"ז, שנתי
עבודה סוציאלית קהילתית, 4 נק"ז, שנתי
עבודה סוציאלית מעצימה עם משפחות, 4 נק"ז, שנתי
פסיכופתולוגיה, 4 נק"ז, שנתי
שיטות מחקר כמותיות, 2 נק"ז, סמסטר ב'
כלכלה ורווחה, 2 נק"ז, סמסטר א'
שיטות מחקר איכותניות, 2 נק"ז, סמסטר א'
התיאוריה של הפרקטיקה, 2 נק"ז, סמסטר ב'
סה"כ נק"ז שנה ב' - 39
      
שנה ג'
הכשרה מקצועית בשדה ג',  7 נק"ז, שנתי
סמינר הכשרה ג', 4 נק"ז, שנתי
עבודה סמינריונית, 4 נק"ז, שנתי
הערכת תוצאות התערבות, 2 נק"ז, שנתי
דילמות ואתיקה בעבודה סוציאלית, 2 נק"ז, סמסטר א'
עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער, 2 נק"ז, סמסטר א' או סמסטר ב'
בגרות והזדקנות, 2 נק"ז, סמסטר א' או סמסטר ב'
תיאוריות מתקדמות ברב תרבותיות, 2 נק"ז, סמסטר ב'
פרקטיקה של מדיניות – 2 נק"ז שנתי

אשכול טראומה ואבדן - טראומה על רקע לאומי/ טראומה בתוך הבית
מצבי לחץ, טראומה ופוסט טראומה, 2 נק"ז, סמסטר א' (מיועד לכל אשכול הטראומה)
אובדן ושכול, 2 נק"ז, סמסטר ב' אשכול טראומה על רקע לאומי
אלימות במשפחה, 2 נק"ז , סמסטר ב' אשכול טראומה בתוך הבית

אשכול תעסוקה ואבטלה
עבודה סוציאלית ועולם העבודה, 2 נק"ז, סמסטר א'
עבודה ופרישה לאורך מעגל החיים, 2 נק"ז, סמסטר ב'

אשכול שיקום - שיקום פיזי, שיקום נפשי
היבטים פסיכו סוציאליים של נכות ומגבלה, 2 נק"ז, סמסטר א'
הסתגלות לחולי ונכות, 2 נק"ז, סמסטר ב'

אשכול זקנה
סוגיות מרכזיות בזקנה והזדקנות, 2 נק"ז, סמסטר א'
שיטות התערבות עם זקנים, 2 נק"ז, סמסטר ב'

אשכול בינלאומי
שיח זכויות בינלאומי, 2 נק"ז, סמסטר ב'
עבודה סוציאלית בינלאומית, 2 נק"ז, סמסטר א'
סדנת זר ואחר - מפגש עם הזר והאחר, ללא ניקוד, סמסטר א'   
התבוננות רפלקטיבית על עבודה סוציאלית בינלאומית, 2 נק"ז, סמסטר ב', קורס חובה אשר פוטר מקורס בחירה עו"ס
סה"כ נק"ז שנה ג' - 31
      
קורסי בחירה מיועד לשנים ב+ג - כל סטודנט נדרש ללמוד 2 קורסי בחירה במהלך התואר
עבודה עם נערות
הגירת ילדים ובני נוער
עבודה סוציאלית ועוני
רפלקציה של סיפורי חיים
היכרות עם החברה האזרחית והמגזר השלישי
סטודנטים וגמלאים לומדים יחד על משמעות הזקנה
מיינדפולנס – קורס בחירה חדש
משמעות הסליחה – קורס בחירה חדש
יהדות ועבודה סוציאלית

סה"כ נק"ז בחירה בתואר - 4
      
אנגלית מתקדמים 2, 2 נק"ז -עד סוף שנה ב' נדרשים הסטודנטים להגיע לרמה של פטור

סה"כ נק"ז בלימודים כלליים בתואר 8 - קורסים כללים במגוון נושאים מחוץ לתוכנית הלימודים של עבודה סוציאלית

סיכום
קורסי חובה + בחירה בבית הספר לעבודה סוציאלית - 110 נק"ז
אנגלית ברמת פטור - 2 נק"ז - לעמוד המחלקה לאנגלית אקדמית
קורסים כללים - 8 נק"ז - לימודי שאר רוח - לעמוד תכנית שאר רוח

סה"כ תואר אקדמי 120 נק"ז 

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 1 =