חלון לאקדמיה - מרכז רותם

חיים ושורשים

אודות התכנית

"חיים ושורשים- קריאה, כתיבה, סיפור" היא תכנית ייחודית, שמטרתה לעורר שינוי חברתי רב כיווני, באמצעות אקטיביזם של נשים צעירות הנובע ועולה מתוך ניסיון חייהן. במסגרת התכנית, נשים צעירות מנהיגות וסטודנטים במחלקה לתרבות יצירה והפקה לומדים יחד היבטים שונים הקשורים בקריאה וכתיבה של סיפורים באופני כתיבה שונים וכותבים יחד סיפורים מהחיים. זאת, במטרה להעשיר את השיח הציבורי בסיפורים שנכתבים על ידי נשים מקבוצות מגוונות בחברה הישראלית.
התכנית הינה שיתוף פעולה אינטרדיסיפלנרי בין מרכז רותם, בית הספר לעבודה סוציאלית, המחלקה לתרבות יצירה והפקה והיחידה למעורבות חברתית במכללה האקדמית ספיר.

מטרות התכנית

 1. הכרות עם עולם הספרות, הקריאה והכתיבה תוך התכנסות בקריאת סיפורים ולמידת דרכים שונות לכתיבת טקסט.
 2. התנסות ויצירה של טקסט ספרותי המאפשר לספר סיפור: אישי או דמיוני.
 3. הכרות הסטודנטים עם חוויות החיים של נשים צעירות ממיקומים חברתיים מגוונים.
 4. היכרות ראשונית עם העולם האקדמי - כהכנה להשתלבות עתידית של נשים צעירות באקדמיה.
 5. יצירת מפגש המצמצם מרחק חברתי ויחסי כוח בין נשים צעירות שאינן באקדמיה לבין סטודנטים ועידוד דיאלוג בין זהויות בחברה הישראלית.

אוכלוסיית היעד

 1. צעירות בגילאי 18-35, יהודיות ובדואיות מאזור הדרום,  המתמודדות עם מצבי חיים מורכבים ומעוניינות לספר סיפור מתוך חייהן או מתוך דמיונן וכן להעשיר את עולם הידע שלהן.
 2. סטודנטים לתרבות יצירה והפקה המעוניינים ללמוד יחד עם צעירות ולהתנסות יחד איתן בכתיבת סיפור בסוגיות המעסיקות נשים צעירות בישראל.

תוכנית הלימודים

תכנית זו לא תתקיים בשנה"ל תש"ף.

צעירות חונכות לזכויות

אודות התכנית

צעירות חונכות לזכויות היא תכנית ייחודית, שמטרתה לעורר שינוי חברתי רב כיווני, באמצעות אקטיביזם של נשים צעירות הנובע ועולה מתוך ניסיון חייהן. במסגרת התכנית, נשים צעירות מנהיגות וחונכות סטודנטיות/ים למשפטים ולעבודה סוציאלית לקידום סוגיות מחייהן. הסטודנטים והנשים הצעירות לומדים יחד ידע משפטי, ידע על רווחה וטיפול,תיאוריות פמיניסטיות, תאוריות על זכויות אדם, מתודות של ניהול מאבקים ציבוריים ומיפוי הקהילה.
ידע זה, בתוספת כלים ליצירת שינוי מהווים את הבסיס לפעולה משותפת של הצעירות והסטודנטים/יות ליצירת שינוי הלכה למעשה בחברה הישראלית תוך שימוש בזירה המשפטית, החברתית והציבורית. התכנית הינה שיתוף פעולה אינטרדיסציפלינרי בין מרכז רותם , בית הספר לעבודה סוציאלית, הפורום הפמיניסטי, בית הספר למשפטים והיחידה למעורבות חברתית במכללה האקדמית ספיר.

מטרות התכנית

 1. הכרות עם עולם האקטיביזם החברתי והמשפטי- מושגי יסוד, דרכים להגדרת בעיה חברתית, דרכי פעולה לשינוי חברתי, מיומנויות ועוד.
 2. יצירת שינוי חברתי באמצעות הפיכת "צרה" (בעיה אישית) ל"פוליטיקה" (בעיה חברתית).
 3. הכרות הסטודנטים עם חוויות החיים של נשים צעירות.
 4. היכרות ראשונית עם העולם האקדמי - כהכנה להשתלבות עתידית של נשים צעירות באקדמיה.
 5. יצירת מפגש המצמצם מרחק חברתי ויחסי כח בין נשים צעירות שאינן באקדמיה לבין סטודנטים, ועידוד דיאלוג בין זהויות בחברה הישראלית.

מי יכולה להשתתף?

 1. צעירות בגילאי 18-35 יהודיות ובדואיות מאזור הדרום, המתמודדות עם מצבי חיים קשים ומעוניינות לקדם סוגיה המעסיקה או מטרידה אותן מחייהן וכן להעשיר את עולם הידע שלהן.
 2. סטודנטים למשפטים ועבודה סוציאלית במכללת ספיר המעוניינים ללמוד יחד עם צעירות ולקדם יחד איתן סוגיות "מהחיים".

תוכנית הלימודים

תכנית זו לא תתקיים בשנה"ל תש"ף.

קולנוע לשינוי חברתי

אודות התכנית

קולנוע לשינוי חברתי הינו פרויקט אקטיביסטי המנגיש לנשים צעירות ללא רקע אקדמי את עולם הידע בתחום הקולנוע
ומאפשר להן להשמיע את קולן באמצעות שימוש באומנות הקול והמסך. התכנית מהווה גשר בין האקדמיה לבין "ידע מהחיים", ומאירה את צרכיהן ומצוקותיהן של נשים צעירות מתוך נקודת מבט מגדרית אשר מטרתה להעשיר את גוף הידע האקדמאי. התכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין מרכז רותם לבין המחלקה לקולנוע במכללה האקדמית ספיר.

מטרות התכנית

 1. הכרות עם עולם הקולנוע והשפה הקולנועית - מושגי יסוד,היסטוריה של הקולנוע, תכנים ומסרים, שפה קולנועית, מיומנויות טכניות ועוד.
 2. הכרות הסטודנטים עם חוויות החיים של הצעירות דרך השפה הקולנועית.
 3. היכרות ראשונית עם העולם האקדמי - כהכנה להשתלבות עתידית של הצעירות באקדמיה.
 4. מרחב יצירתי לביטוי קולן של הצעירות באמצעות יצירה קולנועית איכותית, אשר תזכה לחשיפה.
 5. דיאלוג בין זהויות בחברה הישראלית ויצירה משותפת מתוך דיאלוג מפרה.

מי יכולה להשתתף?

 1. צעירות בגילאי 18-35 יהודיות ובדואיות מאזור הדרום, המתמודדות עם מצבי חיים קשים ומעוניינות לקדם סוגיה המעסיקה או מטרידה אותן דרך הכלי הקולנועי.
 2. סטודנטים לקולנוע במכללת ספיר המעוניינים ללמוד יחד עם צעירות ולקדם יחד איתן סוגיות "מהחיים".

תכנית הלימודים

תכנית זו לא תתקיים בשנה"ל תש"ף.

המעבדה לקידום צעירות בדרום

אודות התכנית

במסגרת המעבדה ליזמות וחדשנות במכללת ספיר, מרכז רותם יפעיל מעבדה לקידום נשים צעירות בדרום. הצעירות המשתתפות בתכנית ישתלבו בקורס אקדמי עם סטודנטיות לעבודה סוציאלית. במסגרת הקורס יפותחו מיזמים חברתיים ו/או טכנולוגיים המבוססים על והבנת הצרכים והמאפיינים הייחודיים של צעירות במטרה לפתוח בפניהן הזדמנויות לקידום אישי, לימודי, תעסוקתי וחברתי באזור הדרום ובכך להטיב עם חייהן ולמעשה להטיב עם מצבה של קהילת הדרום כולה.

תכנית הלימודים

הקורס יתקיים במתכונת של מפגשים פעם בשבוע. החלק הראשון של הקורס יערך בקבוצת המשתתפות ממרכז רותם ומטרתו תהיה ליצור קבוצת פעילות, ללמוד על חסמים ואתגרים של צעירות, ולרכוש כלים של יזמות ואקטיביזם חברתי. החלק השני של הקורס יוקדש לפיתוח מיזם חברתי – צעירות וסטודנטיות יחד. הצעירות המשתתפות בקורס יקבלו ליווי גם בתחומים אחרים כמו: קידום ללימודים ותעסוקה, ליווי במשברי חיים, מיצוי זכויות ועוד על-פי צורך.

פרטים טכנים

מועד פתיחת התכנית: ספטמבר 2019. המפגשים יערכו בימי שני בשעות 14:30-19:00 במכללת ספיר.
לפרטים והרשמה ניתן לפנות לעו"ס נעם שומן הראל, נייד: 054-3203441.
מייל: rc-practice@sapir.ac.il