הינך נמצא כאן

מאגרי מידע באנגלית

שם המאגר הערות
Academic Search Premier - EBSCO הפניות למאמרים אקדמיים בתחומי דעת שונים
Art Full Text - EBSCO אמנות
Art Museum Image Gallery - EBSCO אמנות ותמונות
Communication & Mass Media Complete - EBSCO הפניות למאמרים בטקסט מלא בנושאי תקשורת ותקשורת המונים - בחר במאגר
Film & Television Literature Index with Full Text - EBSCO הפניות למאמרים בטקסט מלא בנושאי קולנוע וטלוויזיה - בחר במאגר.
JSTOR מאגר רב-תחומי באמנויות, מדעי הרוח והחברה
 Lexis Advance מאגר בנושאי חקיקה ומשפט אמריקאי.
Lexis Nexis מאגר בנושאי משפטים, חברות ותאגידים, עסקים וכולל עיתונות מדריך מקוצר למשתמש
ProQuest כולל:
Econlit
ERIC
Philosopher's Index
PILOTS
ProQuest Central
PsycARTICLES
PsycINFO
SocINDEX with Full Text - EBSCO הפניות ביבליוגרפיות ולמאמרים בטקסט מלא בנושא סוציולוגיה ותחומי דעת קרובים כגון: קרימינולוגיה דמוגרפיה, לימודי מגדר, משפחה, סוציולוגיה פוליטית, דת, פסיכולוגיה חברתית, עבודה סוציאלית,תיאוריות סוציולוגיות.  - בחר במאגר.
   
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 9 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים