בית הספר לעבודה סוציאלית במרחב הכפרי

בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, הממוקם בנגב המערבי, שואף לקדם צדק חברתי ורווחה לפרטים, קבוצות וקהילות. לצורך הגשמת יעדים אלה, בית הספר חותר להכשיר ולקדם אנשי מקצוע בעלי מודעות אישית וחברתית גבוהה, הפועלים על בסיס ערכי המקצוע וידע מקצועי, והמסוגלים לחקור ולפתח יוזמות ומענים יחד עם אוכלוסיות מודרות באזור ובעולם. זאת באמצעות  הכשרה, מחקר, חינוך ופראקטיקה בשדה. דגש מיוחד ניתן בבית הספר לעבודה סוציאלית לתחום המרחב הכפרי, שכולל:

מוקד למידה-המרחב הכפרי

בית הספר מקיים מוקד למידה בתחום המרחב הכפרי. מוקד הלמידה מתקיים במסגרת ההכשרה המעשית. כל סטודנט/ית המקיים את ההכשרה המעשית במועצה אזורית משתתף במוקד הלמידה. עבור סטודנטים שנה ב' ו ג' המוקד מתכנס 5 פעמים במהלך שנה הלימודים במטרה להעשיר את הידע בתחום ייחודי זה. עבור סטודנטים שנה א' מדובר בסמסטר שלם של למידה בתחום.

קורס עבודה קהילתית

קורס חובה לסטודנטים בשנה ב'. במסגרת הקורס מועברים לסטודנטים תכנים בהקשר למרחב הכפרי.

קישור לעיון בבית הספר לעבודה סוציאלית