תנאי קבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית

נסגרה ההרשמה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לשנת תש"פ, כולל תכנית הסבת אקדמאים

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

הקבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית תאושר רק לאחר השתתפות בסדנת / ראיון קבלה קבוצתי או אישי.

הסדנאות מתקיימות בין החודשים ינואר-אוגוסט. מועד סיום ההרשמה טרם נקבע.

אפשרות א' - פסיכומטרי

 1. ציון פסיכומטרי - 580 ומעלה
 2. בגרות מלאה בציון ממוצע 85 ומעלה או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד החינוך והמל"ג
 3.  4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

אפשרות ב' - בגרות 

 1. תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 98 ומעלה או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד  החינוך והמל"ג
 2.  4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
 3.  4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 ומעלה *
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

* כל מועמד המתקבל ללימודים על סמך ממוצע בגרות (אפשרות ב') ולמד 3 יחידות מתמטיקה או 4 יחידות מתמטיקה בציון פחות מ-80 - חייב ללמוד קורס הכנה לסטטיסטיקה / מתמטיקה ולסיימו בציון 65 לפחות. הקורס יתקיים במהלך חודשי הקיץ (יולי - ספטמבר).
מועמדים אשר נתוני הקבלה שלהם יחייבו אותם ללמוד בקורס השלמה זה, חייבים להירשם ללימודים בבית הספר לא יאוחר מ 1/7 הסמוך לשנת הלימודים  הרלוונטית.
מועמדים אשר נתוני הקבלה שלהם יחייבו אותם ללמוד בקורס השלמה זה, יהיו מחויבים לגשת לבחינה במועד א'. מועמד שלא ייגש לבחינה במועד א' לא יהיה זכאי למועד ב'.

אפשרות ג' - מכינות
מכינת רוח וחברה

 1. סיום מכינה בממוצע 98 ומעלה
 2. אנגלית בציון 75 ומעלה
 3. מתמטיקה / סטטיסטיקה בציון 80 ומעלה
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

מכינת 30+

 1. סיום מכינה בממוצע 98 ומעלה
 2. אנגלית בציון 75 ומעלה
 3. מתמטיקה / סטטיסטיקה בציון 80 ומעלה**
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.
 • ** בוגרי מכינות 30+ ידרשו להשלים קורס סטטיסטיקה/ מתמטיקה  במהלך תקופת יולי-אוגוסט. מועמדים אשר נתוני הקבלה שלהם יחייבו אותם ללמוד בקורס השלמה זה, מחויבים לגשת לבחינה במועד א'. מועמד שלא ייגש לבחינה במועד א' לא יהיה זכאי למועד ב'
 • רשאים להגיש את מועמדותם רק בוגרי מכינות שסיימו את לימודיהם עד חודש מאי של השנה האקדמית הקודמת לשנה האקדמית בה מבקש הסטודנט להתחיל את לימודים בתוכנית
 • יש לבדוק את תוקף המכינות על פי תנאי המנהל האקדמי

אפשרות ד' - מסיימי שנה א' (תכנית מלאה) ממוסד אקדמי  מוכר

 1. מועמדים אשר סיימו שנה א' מלאה (לפחות 35 נק"ז) בלימודי תואר ראשון במדעי הרוח והחברה, בעלי ממוצע 85 ומעלה.
 2. אנגלית - פטור או ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 3. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

אפשרות ה' - תכנית שער לאקדמיה עו"ס, עבור סטודנטים מהקהילה הבדואית

 1. תעודת בגרות מלאה בממוצע 85
 2. 4 יחידות באנגלית בציון 75 ומעלה
 3. מבחן ידע כללי והבנת הנקרא בעברית
 4. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

תנאי מעבר משער לאקדמיה עו"ס לשנה א' בבית הספר לעבודה סוציאלית

 •  ממוצע ציונים 85 בקורסי שער לאקדמיה
 • ציון 70 בקורס מבוא לסוציולוגיה ובקורס יסודות בעבודה סוציאלית

אפשרות ו' - תכנית הסבה לאקדמיים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

ראו בעמוד תכנית ההסבה

הערות
* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים מתבצע על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים והתקנות לפיו, וכי הליך הרישום כולל חתימה על טופס הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי. למידע נוסף ניתן לעיין בקישור הבא, בו מתוארים תהליך ודרישות הרישום: משרד הרווחה והשירותים החברתיים - רישום עובדים סוציאליים

הודעה למועמדים ללימודי עבודה סוציאלית בדבר מגבלות חוקיות לעניין ביצוע הכשרה מעשית ו/או רישום בפנקס העובדים הסוציאלים
** מועמדים בעלי נתוני קבלה אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה כמפורטים לעיל, יוכלו לפנות למרכז מידע לקבלת ייעוץ

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 5 =