חזון
בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, הממוקם בנגב המערבי, שואף לקדם צדק חברתי ורווחה לפרטים, קבוצות וקהילות. לצורך הגשמת יעדים אלה, בית הספר חותר להכשיר ולקדם אנשי מקצוע בעלי מודעות אישית וחברתית גבוהה, הפועלים על בסיס ערכי המקצוע וידע מקצועי , והמסוגלים לחקור ולפתח יוזמות ומענים יחד עם אוכלוסיות מודרות באזור ובעולם. זאת באמצעות  הכשרה, מחקר, חינוך ופראקטיקה בשדה.

כדי לממש חזון זה, בית הספר פועל:

 • להכשיר אנשי מקצוע המסוגלים לפעול ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והמדיניות בארץ ובעולם, תוך גילוי מקצועיות, גמישות, יוזמה, רפלקטיביות וחשיבה ביקורתית.
 • לעודד ולפתח מחקר מתקדם בשיטות מגוונות, על בסיס שיתופי פעולה בין סגל ביה"ס והסטודנטים, בתי ספר לעבודה סוציאלית בארץ ובעולם,  וצרכני שירותים , תוך כדי דגש מיוחד על שיתוף ומתן קול לאוכלוסיות מודרות.
 • לחנך ולהטמיע את ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית כבסיס לעשייה מקצועית ולהשתתפות בתהליכי קביעת מדיניות. זאת, על-מנת שפועלם של העובדים הסוציאליים בשדה ובקביעת מדיניות תיעשה תמיד מתוך מחויבות עמוקה לקידום ולשמירה על זכויות האדם וצדק חברתי.
 • לפתח ולקדם התערבויות ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, תוך זיקה ומחויבות לאוכלוסיית הנגב.

אופק תעסוקתי
עובדים סוציאליים משולבים בפעילות בשירותים ממשלתיים וציבוריים, ופועלים במחלקות לשירותים חברתיים, בבתי ספר, במוסדות ילדים ונוער, בבתי חולים, במרפאות (כלליות ופסיכיאטריות), בבתי אבות, בשירותי מבחן, בבתי סוהר, בצבא, בשירותי הגירה וקליטה, בארגונים כלכליים ובמפעלי תעשיה ציבוריים ופרטיים, בארגונים העוסקים בזכויות אדם, במלכ״רים ועוד. אופק גלובאלי חשוב נפתח בשנים האחרונות ומאפשר לעובדים סוציאליים להשתלב בארגוני סיוע בינלאומיים העוסקים בפעילות באזורי אסון ומצוקה בעולם.

תואר בוגר בעבודה סוציאלית BSW של ספיר מוכר על ידי המל״ג ועל ידי גופי תעסוקה והאוניברסיטאות ומאפשר תעסוקה כעובד/ת סוציאלי/ת בכל אחד מתחומים אלו, כמו גם המשך לימודי עבודה סוציאלית בתארים מתקדמים, ומחקר. תחום העבודה הסוציאלית משלב פעילות מקצועית מאורגנת לאבחון ולפתרון בעיות בתחום תפקודם החברתי של בני-אדם. תכליתה להרחיב את מערכות המשאבים העומדות לרשות הפרט והחברה, לסייע בעיצוב פעילויות גומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. המקצוע נדרש במיוחד במצבים של משבר, של שינויים אישיים וחברתיים, של מגבלות אישיות, של קיפוח חברתי ושל מצוקה עקב
אסון. העובד/ת הסוציאלי/ת פועל/ת בשדה דינמי המצוי בשינויים תמידיים מסיבות פוליטיות, חברתיות כלכליות. השינויים החברתיים מתרחשים במהירות רבה וכך גם הידע המצטבר גדל והולך. כל אלה דורשים את התאמת המקצוע למציאות משתנה ועדכנית. סוגיות שלפני שנים מועטות לא עלו לתודעת הציבור ולא היוו זירה לפעילות של העבודה הסוציאלית, הינן כיום במרכז העשייה.

ליטל גנח, בוגרת בית הספר לעבודה סוציאלית מספרת על חוויות הלימודים במכללת ספיר

משך הלימודים: 3 שנים

 • סגל מנהלי

  ראש בית הספר, ד"ר רועי טל

  גב' הדר אלבז, רכזת אדמיניסטרטיבית בכירה
  077-9802597

  גב' גלית ברג'ל, רכזת היחידה להכשרה מקצועית בשדה
  077-9802571

  גב' גל מכלוף, רכזת פרויקטים ותכניות מיוחדות
  077-9802360

  גב' רויטל דרך חיים, רכזת לענייני סטודנטים
  077-9802591 • swd@sapir.ac.il

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 5 =
במסגרת אשכול ההכשרה בשדה בבית הספר לעבודה סוציאלית בספיר, באשכול הבינלאומי, לומדים הסטודנטים כיצד להשתלב בסיוע...
חמש סטודנטיות באשכול עבודה בשדה לעבודה סוציאלית בינלאומית, בליווי המנחה ד"ר מני מלכה, יצאו לשלושה שבועות הכשרה בשדה...
אתמול (יום ב') התקיים במכללה כנס חרוב-ספיר ה-3 של בית הספר לעבודה סוציאלית. הכנס השנה עסק בנושא פגיעה מינית בין אחים...