לוח שנה אקדמי

לוח שנת הלימודים תשע"ח
לוח השנה האקדמי - קובץ PDF להדפסה

לוח לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט יום א` ב' בחשוון תשע"ח 22.10.2017
סיום סמסטר סתיו יום א` ה' בשבט תשע"ח 21.01.2018
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום ב` ו' בשבט תשע"ח 22.01.2018
פתיחת סמסטר אביב יום א' י' באדר תשע"ח 25.02.2018
חופשת תענית אסתר יום ד' י"ג באדר תשע"ח 28.02.2018
חופשת פורים מיום ה'
עד יום ו' כולל
י"ד באדר תשע"ח
ט"ו באדר תשע"ח
01.03.2018
02.03.2018
חופשת פסח מיום א'
עד יום ו' כולל
ט' בניסן תשע"ח
כ"א בניסן תשע"ח
25.03.2018
06.04.2018
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ג'
עד יום ד' כולל
ב' באייר תשע"ח
ג' באייר תשע"ח
17.04.2018
18.04.2018
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשע"ח 19.04.2018
חופשת חג השבועות מיום א'
עד יום ב' כולל
ו' בסיוון תשע"ח
ז' בסיוון תשע"ח
20.05.2018
21.05.2018
סיום סמסטר אביב יום ו' ב' בתמוז תשע"ח 15.06.2018
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' ד' בסיוון תשע"ח 17.06.2018
פתיחת סמסטר קיץ יום ג' כ"ז בתמוז תשע"ח 10.07.2018
חופשת ט` אב יום א' י' באב תשע"ח 22.07.2018
סיום סמסטר קיץ יום ו' כ"ז באלול תשע"ח 07.09.2018
חופשת ראש השנה מיום א'
עד יום ג' כולל
כ"ט באלול תשע"ח
ב' בתשרי תשע"ט
09.09.2018
11.09.2018
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום ה' ד' בתשרי תשע"ט 13.09.2018
חופשת יום הכיפורים מיום ג'
עד יום ד' כולל
ט' בתשרי תשע"ט
י' בתשרי תשע"ט
18.09.2018
19.09.2018
חופשת סוכות מיום א'
עד יום ב' כולל
י"ד בתשרי תשע"ט
כ"ב בתשרי תשע"ט
23.09.2018
01.10.2018
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט יום א' י"ב בחשון תשע"ט 21.10.2018

הערות:
סמסטר א' - 13 שבועות
סמסטר ב' - 16 שבועות (מספר מפגשים: א-13, ב-14, ג-14, ד-12, ה-12, ו-13)
סמסטר קיץ - 9 שבועות
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה - יום ד', 11 באפריל 2018, הלימודים יסתיימו בשעה 19:00.

לוח לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט יום א` י"ב בחשוון תשע"ט 21.10.2018
סיום סמסטר סתיו יום ו` י"ב בשבט תשע"ט 18.01.2019
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` י"ד בשבט תשע"ט 20.01.2019
פתיחת סמסטר אביב יום א' י"ט באדר א' תשע"ט 24.02.2019
חופשת תענית אסתר יום ד' י"ג באדר ב' תשע"ט 20.03.2019
חופשת פורים מיום ה'
עד וכולל יום ו'
י"ד באדר ב' תשע"ט
ט"ו באדר ב' תשע"ט
21.03.2019
22.03.2019
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ו'
ט' בניסן תשע"ט
כ"א בניסן תשע"ט
14.04.2019
26.04.2019
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ב' באייר תשע"ט
ג' באייר תשע"ט
07.05.2019
08.05.2019
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשע"ט 09.05.2019
חופשת חג השבועות מיום א'
עד וכולל יום ב'
ו' בסיוון תשע"ט
ז' בסיוון תשע"ט
09.06.2019
10.06.2019
סיום סמסטר אביב יום ו' י"א בסיוון תשע"ט 14.06.2019
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' י"ג בסיוון תשע"ט 16.06.2019
פתיחת סמסטר קיץ יום א' י"ח בתמוז תשע"ט 21.07.2019
חופשת צום תשעה באב יום א' י' באב תשע"ט 11.08.2019
סיום סמסטר קיץ יום ו' כ' באלול תשע"ט 20.09.2019
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום א' כ"ב באלול תשע"ט 22.09.2019
חופשת ראש השנה מיום א'
עד וכולל יום ג'
כ"ט באלול תשע"ט
ב' בתשרי תש"פ
29.09.2019
01.10.2019
חופשת יום הכיפורים מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ט' בתשרי תש"פ
י' בתשרי תש"פ
08.10.2019
09.10.2019
חופשת סוכות מיום א'
עד וכולל יום ב'
י"ד בתשרי תש"פ
כ"ב בתשרי תש"פ
13.10.2019
21.10.2019
פתיחת שנת הלימודים תש"פ יום א' כ"ח בחשון תש"פ 27.10.2019

הערות:
סמסטר א' - 13 שבועות
סמסטר ב' - 16 שבועות (מספר מפגשים: א-13, ב-13, ג-13, ד-12, ה-12, ו-13)
סמסטר קיץ - 9 שבועות
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה - יום ד', 1 במאי 2019, הלימודים יסתיימו בשעה 19:00