לוח שנה אקדמי


לוח השנה האקדמי - קובץ PDF להדפסה

לוח לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט יום א` י"ב בחשוון תשע"ט 21.10.2018
בחירות לרשויות המוניציפליות - שבתון יום ג' כ"א בחשון תשע"ט 30.10.2018
סיום שביתת הסגל הבכיר יום ה' י"ד בכסלו תשע"ט 22.11.2018
סיום סמסטר סתיו יום ו` כ"ו בשבט תשע"ט 01.02.2019
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` כ"ח בשבט תשע"ט 03.02.2019
פתיחת סמסטר אביב יום א' כ"ו באדר א' תשע"ט 03.03.2019
חופשת תענית אסתר יום ד' י"ג באדר ב' תשע"ט 20.03.2019
חופשת פורים מיום ה'
עד וכולל יום ו'
י"ד באדר ב' תשע"ט
ט"ו באדר ב' תשע"ט
21.03.2019
22.03.2019
שבתון בחירות לכנסת ה-21 יום ג' ד' בניסן תשע"ט 09.04.2019
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ו'
ט' בניסן תשע"ט
כ"א בניסן תשע"ט
14.04.2019
26.04.2019
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ב' באייר תשע"ט החל מהשעה -18:00
ג' באייר תשע"ט
 07.05.2019 החל מהשעה-18:00
08.05.2019
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשע"ט 09.05.2019
חופשת חג השבועות מיום א'
עד וכולל יום ב'
ו' בסיוון תשע"ט
ז' בסיוון תשע"ט
09.06.2019
10.06.2019
סיום סמסטר אביב יום ו' י"א בסיוון תשע"ט 14.06.2019
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' י"ג בסיוון תשע"ט 16.06.2019
פתיחת סמסטר קיץ יום א' י"ח בתמוז תשע"ט 21.07.2019
חופשת צום תשעה באב יום א' י' באב תשע"ט 11.08.2019
שבתון בחירות לכנסת ה-22 יום ג' י"ז באלול תשע"ט 17.09.2019
סיום סמסטר קיץ יום ו' כ' באלול תשע"ט 20.09.2019
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום א' כ"ב באלול תשע"ט 22.09.2019
חופשת ראש השנה מיום א'
עד וכולל יום ג'
כ"ט באלול תשע"ט
ב' בתשרי תש"פ
29.09.2019
01.10.2019
חופשת יום הכיפורים מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ט' בתשרי תש"פ
י' בתשרי תש"פ
08.10.2019
09.10.2019
חופשת סוכות מיום א'
עד וכולל יום ב'
י"ד בתשרי תש"פ
כ"ב בתשרי תש"פ
13.10.2019
21.10.2019
פתיחת שנת הלימודים תש"פ יום א' כ"ח בחשון תש"פ 27.10.2019

הערות:
סמסטר א' - 13 שבועות
סמסטר ב' - 16 שבועות (מספר מפגשים: א-13, ב-13, ג-13, ד-12, ה-12, ו-13)
סמסטר קיץ - 9 שבועות
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה - יום ד', 1 במאי 2019, הלימודים יסתיימו בשעה 19:00

 

לוח לשנת הלימודים תש"ף 2020-2019

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תש"ף יום א` כ"ח בתשרי תש"ף 27.10.2019
סיום סמסטר סתיו יום ו` כ"ז בטבת תש"ף 24.01.2020
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` כ"ט בטבת תש"ף 26.01.2020
פתיחת סמסטר אביב יום א' ה' באדר תש"ף 01.03.2020
חופשת תענית אסתר יום ב' י"ג באדר תש"ף 09.03.2020
חופשת פורים יום ג' י"ד באדר תש"ף 10.03.2020
חופשת פסח מיום ה'
עד וכולל יום ד'
ח' בניסן תש"ף
כ"א בניסן תש"ף
02.04.2020
15.04.2020
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ב' - משעה 18:00
עד וכולל יום ג'
ג' באייר תש"ף
ד' באייר תש"ף
27.04.2020
28.04.2020
חופשת יום העצמאות יום ד' ה' באייר תש"ף 29.04.2020
חופשת חג השבועות מיום ה'
עד וכולל יום ו'
ה' בסיוון תש"ף
ז' בסיוון תש"ף
28.05.2020
29.05.2020
סיום סמסטר אביב יום ו' כ"ז בסיוון תש"ף 19.06.2020
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' כ"ט בסיוון תש"ף 21.06.2020
פתיחת סמסטר קיץ יום א' כ"ז בתמוז תש"ף 19.07.2020
חופשת צום תשעה באב יום ה' ט' באב תש"ף 30.07.2020
סיום סמסטר קיץ יום ה' כ"ח באלול תש"ף 17.09.2020
חופשת ראש השנה מיום ו'
עד וכולל יום א'
כ"ט באלול תש"ף
ב' בתשרי תשפ"א
18.09.2020
20.09.2020
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום ג' ד' בתשרי תשפ"א 22.09.2020
חופשת יום הכיפורים מיום א
עד וכולל יום ב'
ט' בתשרי תשפ"א
י' בתשרי תשפ"א
27.09.2020
28.09.2020
חופשת סוכות מיום ו'
עד וכולל יום ו'
י"ד בתשרי תשפ"א
כ"א בתשרי תשפ"א
02.10.2020
09.10.2020
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א יום א' ז' בחשון תשפ"א 25.10.2020

הערות:
סמסטר א' - 13 שבועות
סמסטר ב' - 16 שבועות (מספר מפגשים: א-14, ב-13, ג-12, ד-13, ה-13, ו-13)
סמסטר קיץ - 9 שבועות (מספר מפגשים: ה-8 {ט' באב}, ו-8 {ערב ראש השנה})
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה - יום ב', 20 באפריל 2020, הלימודים יסתיימו בשעה 19:00