לוח שנה אקדמי

לוח שנה אקדמי
לוח השנה האקדמי - קובץ PDF להדפסה

לוח לשנת הלימודים תש"ף 2020-2019

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תש"ף יום א` כ"ח בתשרי תש"ף 27.10.2019
סיום סמסטר סתיו יום ו` כ"ז בטבת תש"ף 24.01.2020
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` כ"ט בטבת תש"ף 26.01.2020
פתיחת סמסטר אביב יום א' ה' באדר תש"ף 01.03.2020
חופשת תענית אסתר יום ב' י"ג באדר תש"ף 09.03.2020
חופשת פורים יום ג' י"ד באדר תש"ף 10.03.2020
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ו'
י"א בניסן תשף (במקום ח' בניסן תש"ף)
כ"ג בניסן (במקום כ"א בניסן תש"ף)
5.4.2020 (במקום 02.04.2020)
17.04.2020 (במקום ב15.04.202)
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ב' - משעה 18:00
עד וכולל יום ג'
ג' באייר תש"ף
ד' באייר תש"ף
27.04.2020
28.04.2020
חופשת יום העצמאות יום ד' ה' באייר תש"ף 29.04.2020
חופשת חג השבועות מיום ה'
עד וכולל יום ו'
ה' בסיוון תש"ף
ז' בסיוון תש"ף
28.05.2020
29.05.2020
סיום סמסטר אביב יום ו' כ"ז בסיוון תש"ף 19.06.2020
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' כ"ט בסיוון תש"ף 21.06.2020
פתיחת סמסטר קיץ יום א' כ"ז בתמוז תש"ף 19.07.2020
חופשת צום תשעה באב יום ה' ט' באב תש"ף 30.07.2020
סיום סמסטר קיץ יום ה' כ"ח באלול תש"ף 17.09.2020
חופשת ראש השנה מיום ו'
עד וכולל יום א'
כ"ט באלול תש"ף
ב' בתשרי תשפ"א
18.09.2020
20.09.2020
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום ג' ד' בתשרי תשפ"א 22.09.2020
חופשת יום הכיפורים מיום א
עד וכולל יום ב'
ט' בתשרי תשפ"א
י' בתשרי תשפ"א
27.09.2020
28.09.2020
חופשת סוכות מיום ו'
עד וכולל יום ו'
י"ד בתשרי תשפ"א
כ"א בתשרי תשפ"א
02.10.2020
09.10.2020
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א יום א' ז' בחשון תשפ"א 25.10.2020

הערות:
סמסטר א' - 13 שבועות
סמסטר ב' - 16 שבועות (מספר מפגשים: א-14, ב-13, ג-12, ד-13, ה-13, ו-13)
סמסטר קיץ - 9 שבועות (מספר מפגשים: ה-8 {ט' באב}, ו-8 {ערב ראש השנה})
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה - יום ב', 20 באפריל 2020, הלימודים יסתיימו בשעה 19:00