אנימציה תיעודית – טיפולי המרה

בכורה של הפרויקט המסכם של שנה ב', שנוצר במסגרת קורס אנימציה תיעודית. פרויקט האנימציה התיעודית עוסק בייצוג נושאים בוערים בחברה הישראלית. הפרויקט מנסה לתת קול לאנשים הבלתי נראים בחברה, או כאלה שאינם רוצים או יכולים להיחשף.  
השנה הנושא הנבחר הוא טיפולי המרה: הסטודנטים ראיינו להט"בים שנולדו בחברות שמרניות והתמודדו עם לחצים קשים, דיכוי ולפעמים אלימות מסביבתם הקרובה. כמהים לתחושת שייכות וקבלה מקהילתם, אנשים אלה הלכו לטיפולי המרה מרצונם, לפעמים בהמלצת רבנים ואף אולצו לכך על ידי משפחתם. דרך קולם, אנו למדים על הטיפולים האבסורדיים שהם עברו, על הקשיים עם זהותם המתהווה, ועל הנזק הנפשי העמוק שטיפולים אלה גורמים, לפעמים עד כדי אובדנות.  
אנימציה מאפשרת מתן ביטוי להיבטים החבויים של הנושא, ומסוגלת לאייר התרחשות נפשית ורגשית באופן מוחשי. אפשרויות ייצוג אלה, הגלומות במדיום האנימציה, יוצרות ריחוק מהממד הריאליסטי של הנושא ובכך מאפשרות התמודדות ישירה עמו.  
אסופת סרטים בבימוי הסטודנטים לאנימציה, שנה ב'.  
 
מנחה ועורך: ריקרדו ורדסהיים  
מנחה סאונד, עיצוב פסקול ומוזיקה: דרור שימן  
תחקיר: ליאנה מימרן אוסדון
בתמיכת קרן גשר
בשיתוף פעולה עם עמותת "חברותא - הומואים דתיים" 

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
לוגו חברותא הומואים דתיים