בית הספר לעבודה סוציאלית מקדם בייחודיות את העבודה הסוציאלית הבינלאומית ואת שיתופי הפעולה הבינלאומיים עם ארצות ואוניברסיטאות אחרות בעולם.

אשכול לימוד "עבודה סוציאלית בינלאומית" הוקם על ידי בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר בשנת 2008. האשכול מעניק לסטודנטים ידע בנוגע לסוגיות חברתיות, כלכליות תאוריות ופרקטיקות הקשור לעבודה סוציאלית בינלאומי. הסטודנטים משתתפים לאורך השנה בהכשרה מקצועית בשדה עם זיקה לתחום האשכול.

בחופשת הסמסטר, משלחת הסטודנטים מביה"ס יוצאת עם מרצה מלווה לארץ הסטודנטים שוהים בארצות היעד הודו ואתיופיה לשלושה שבועות של התנסויות, למידה וחוויות, אשר משלימים את לימודיהם המעשיים והעיוניים בארץ. בארצות היעד הסטודנטים פועלים לצד סטודנטים מהמדינה המארחת המעורבים בפעילות קהילתית. במהלך התנסותם בחו"ל, הסטודנטים חושפים את אנשי המקצוע בארצות היעד לעבודה סוציאלית בארץ. המפגשים הללו נועדו לאפשר דיון על קווי דמיון והבדלים בין התרבויות, המבנים החברתיים, הבעיות החברתיות ומקצוע העבודה הסוציאלית בכל מדינה.

 

  •  STAFF MOBILITY- הסכם עם אוניברסיטת אמדן בגרמניה ועם אוניברסיטת דרזדן בגרמניה לחילופי מרצים למטרת הוראה ומחקר.
  • אירוח משלחת מאוניברסיטת דרזדן בליווי  הרקטורית של האוניברסיטה ועשרה סטודנטים על מנת להכיר ולפתח שיתופי פעולה המשכיים בתחום חילופי סטודנטים וסגל.
  • אירוח משלחת מאוניברסיטת הנז (HANZE) מהולנד לבדיקת שיתופי פעולה עתידיים.

מ"מ ראש בית הספר

פרופ' אורית נוטמן שורץ -

רכזת אדמיניסטרטיבית בכירה

גב' הדר אלבז - 077-9802597

רכזת היחידה להכשרה מקצועית בשדה

גב' גלית ברג'ל - 077-9802571

רכזת פרויקטים ותכניות מיוחדות

גב' גל מכלוף - 077-9802360

רכזת סטודנטים

גב' רויטל דרך חיים - 077-9802591

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ה' בין השעות
13:00 - 11:00
יום ג' בין השעות
18:00 - 16:30
יום ו' בין השעות
11:00 - 9:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ה' בין השעות
10:00 - 9:00
15:00 - 14:00
יום ו' בין השעות
12:00 - 11:00

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

swd@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* - 077-9802802
info@sapir.ac.il

לתאום ייעוץ אישי