רישום וקבלה

ההרשמה ללימודי התואר הראשון כולל התכנית ללימודי הסבת אקדמאים לשנת הלימודים תשפ"ב, נסגרה.

סוג ההסמכה

.B.S.W

משך המסלול

שנתיים

לו"ז שבועי

4 ימים בשבוע

נקודות זכות

83
פרופ' אורית נוטמן-שורץ
פרופ' אורית נוטמן-שורץ
מ"מ ראש בית הספר

תואר בוגר בעבודה סוציאלית BSW של המכללה האקדמית ספיר מוכר על ידי המל״ג ועל ידי גופי תעסוקה והאוניברסיטאות ומאפשר תעסוקה כעובד/ת סוציאלי/ת בכל אחד מתחומים

אלו, כמו גם המשך לימודי עבודה סוציאלית בתארים מתקדמים, ובמחקר. תחום העבודה הסוציאלית משלב פעילות מקצועית מאורגנת לאבחון ולפתרון בעיות בתחום תפקודם החברתי של בני-אדם. תכליתה להרחיב את מערכות המשאבים העומדות לרשות הפרט והחברה, לסייע בעיצוב פעילויות גומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. המקצוע נדרש במיוחד במצבים של משבר, של שינויים אישיים וחברתיים, של מגבלות אישיות, של קיפוח חברתי ושל מצוקה עקב אסון. העובד/ת הסוציאלי/ת פועל/ת בשדה דינמי המצוי בשינויים תמידיים מסיבות פוליטיות, חברתיות וכלכליות. השינויים החברתיים מתרחשים במהירות רבה וכך גם הידע המצטבר גדל והולך. כל אלה דורשים את התאמת המקצוע למציאות משתנה ועדכנית. סוגיות שלפני שנים מועטות לא עלו לתודעת הציבור ולא היוו זירה לפעילות של העבודה הסוציאלית, הינן כיום במרכז העשייה.

 • בשנים האחרונות יותר ויותר אנשי מקצוע מיומנים, אקדמאים מתחום מדעי החברה, הניהול, התקשורת או משפטים לומדים בבית הספר בתכנית הסבה מקצועית המכשיר אותם לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) ולהשתלבות בעשייה בתחום.
 • תכניתנו מציבה מספר יעדים עיקריים המקבלים ביטויים בתכנית הלימודים: חינוך והכשרה לעבודה סוציאלית באמצעות הטמעת הידע התיאורטי והניסיון המעשי, חינוך למעורבות חברתית וקהילתית, חינוך ליצירת ידע בסיסי ויישומי באמצעות הכשרה בשדה בשילוב מחקר ותיאוריה כאחד.
 • בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר הינו בית ספר חדשני בו לומדים הסטודנטים על סוגיות שהינן במרכז הבעיות החברתיות בישראל ובמרכז השיח המקצועי הבינלאומי.
 • בית הספר חותר להכשיר ולקדם אנשי מקצוע בעלי מודעות והתנהגויות אישיות וחברתית גבוהה, הפועלים על בסיס ערכי המקצוע וידע מקצועי, והמסוגלים לחקור ולפתח יוזמות ומענים יחד עם אוכלוסיות מודרות באזור, בארץ ובעולם; זאת באמצעות הכשרה, מחקר, חינוך ופרקטיקה בשדה.    
 • ייחודה של התכנית הינה מעורבות בקהילה והתמקדות בבעיות השעה. בית הספר מקדם ומפתח התערבויות ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה, וכן ברמת מדיניות תוך זיקה ומחויבות לאוכלוסיית הנגב.
 • מזה עשור, שמו של בית הספר הולך לפניו ומהווה תו תקן ללימודים איכותיים ומקצועיים. מהרגע הראשון ללימודיהם הסטודנטים משלבים עשיה מקצועית וחברתית, קורסים תיאורטיים, קורסים יישומיים והכשרה מקצועית בשדה.
 • את הלימודים מעבירים מיטב המרצים בתחום העבודה הסוציאלית, המגיעים מתחומי ההתערבות השונים.
 • מעבר ללימודים הסטודנטים נהנים מאווירה סטודנטיאלית שמייחדת את המכללה האקדמית ספיר, באזור גיאוגרפי מיוחד במינו.
 • בוגרי בית הספר מגיעים לעבודה עם ארגז כלים עמוס בחשיבה אקדמית עמוקה בכל הקשור לתפקיד איש ואשת המקצוע. אנשי מקצוע המסוגלים לפעול ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והמדיניות בארץ ובעולם, תוך גילוי מקצועיות, גמישות, יוזמה, רפלקטיביות וחשיבה ביקורתית.

הלימודים יתקיימו במשך 4 סמסטרים.

על התלמיד להשתתף במשך יומיים בשבוע בהכשרה מעשית בשדה.
בנוסף הלימודים העיוניים יתקיימו במהלך יומיים עד יומיים וחצי בכל שבוע.

בשנה הראשונה ימי הלימודים של התכנית הם ב' ו-ג'. יומיים נוספים יוקדשו להכשרה המעשית בשדה.

בשנה השנייה של התכנית ימי הלימודים הינם יום ג' ו-ד'. ימי ההכשרה המעשית מתקיימים במהלך יומיים נוספים.

תכנית ההסבה תכלול 83 נקודות זכות. תכנית הלימודים תכלול לימודי חובה ובחירה, סמינרים וסמינריון מחקר.

שנה א' (מקביל לשנה ב')

שם הקורס נק"ז
סדנת מבוא ליסודות בעבודה סוציאלית תכנית הסבה 1
הכשרה בשדה שנה ב' 7
כלכלת רווחה 2
חוק ורווחה 2
מדיניות רווחה א' 2
תיאוריות אישיות 2
עבודה סוציאלית מעצימה עם משפחות 4
עבודה סוציאלית קבוצתית 4
עבודה סוציאלית קהילתית 4
עבודה עם היחיד וסביבתו 4
יסודות בעבודה סוציאלית תכנית הסבה 2
סמינר הכשרה שנה ב 4
שיטות מחקר ו-SPSS לתכנית הסבה 2
התאוריה של הפרקטיקה 2

שנה א' (מקביל לשנה ב')

שם הקורס נק"ז
הכשרה בשדה שנה ג 7
עו"ס עם ילדים ונוער- הסבה 2
פרקטיקה של קשר מסייע 2
סמינר הכשרה שנה ג 4
סמינריון מחקר 4
פרקטיקה של מדיניות 2
דילמות ואתיקה בעבודה סוציאלית 2
בגרות והזדקנות 2
תכנון והערכת תוצאות התערבות 2
תיאוריות מתקדמות ברב תרבותיות 2
קורס תומך אשכול 2
קורס תומך אשכול 2
פסיכופתולוגיה רק להסבה 4

ההכשרה המקצועית בשדה מתקיימת החל מסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה ועד תום השנה השלישית. ההכשרה המקצועית בשדה הינה מרכיב מרכזי של תכנית הלימודים בעבודה סוציאלית. השדה הוא 'המעבדה' בו יכולים הסטודנטים לתרגם וליישם את הנלמד בכיתות ולפתח את זהותם כנשות ואנשי מקצוע. לאורך שלושת שנות הלימוד, מלווה עבודת השדה בסמינר הכשרה המתקיים אחת לשבוע בהנחיית חברות סגל בית הספר. תכני הסמינר יעסקו בעיבוד החוויה של הסטודנטיות בהכשרה המקצועית, יתרגלו מיומנויות וידונו בסוגיות אתיות הנוגעות לעבודתן. בנוסף, אחד מהיעדים המרכזיים במודל ההכשרה בשדה נועד לחיזוק הקשר והשותפות בין שותפי ההוראה בשדה ובאקדמיה. בהתאם, מנחת הסמינר אחראית על ליווי המדריכות של הסטודנטיות שבהנחייתה. במהלך כל שנת לימודים תקיימנה מנחות הסמינר מפגשים אישיים וקבוצתיים עם המדריכות וכן יערך ביקור של מרצת הסמינר במקומות ההכשרה של הסטודנטיות שבהנחייתה.  
מודל ההכשרה בנוי כמודל התפתחותי ועם זאת מבקש לאפשר לסטודנטים לראות את השלם על חלקיו. בהתאם לכך, למן השנה הראשונה נחשפים הסטודנטים למרחבי התערבות ושיטות התערבות ברמת המאקרו והמיקרו. יישום ועיבוד הנלמד מכוון לפיתוח היכולת של הסטודנטים להתבונן על עבודתם בתוך קונטקסט חברתי, פוליטי, כלכלי, דתי ומגדרי.

ההכשרה בשנה א' מתקיימת בסמסטר השני ומורכבת משני חלקים: הכשרה בשדה וימים מרוכזים. ההכשרה בשדה מלווה בהדרכה קבוצתית לכל 4-6 סטודנטיות.

ההכשרה בשדה כוללת שבעה מפגשי הכשרה המחולקים לשני חלקים

 • Shadowing-הסטודנטים מתלווים לעובדים סוציאליים שונים וצופים בעבודתם.
 • 'בעקבות הפונה'-הסטודנטים מתלווים לצרכני שירות רווחה במטרה ללמוד מהם על חווית צריכת השירות.

סיורים ויום עיון מסכם: במהלך הסמסטר מתקיים סיור לכנסת. הסטודנטים נפגשים עם חברי כנסת העוסקים בחקיקה חברתית במידת האפשר, צופים בדיון באחת מהועדות הרלוונטיות לעבודתנו. בנוסף, נערכים סיורים בשדה להכרות עם סוגיות הנוגעות למפגש בין המיקרו למאקרו. לדוגמא: סיור ביישובי עוטף עזה ומפגש עם תושבים ובעלי תפקידים באזור. שנת ההכשרה מסתיימת ביום עיון בו מציגים סטודנטים משנים ב' וג' התערבויות יחודיות. המטרה היא לאפשר לסטודנטים מפגש עם הצפוי להם בשנות ההכשרה הבאות. יום זה מסתיים במעמד חתימה על 'הצהרת כוונות'. (מצורף כנספח).

ההכשרה בשנים ב'- ג' מתקיימת החל משבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים ולכל אורכה. הסטודנטים מגיעים לשני ימי הכשרה בשבוע. סה"כ 16 שעות שבועיות. במהלך חופשת הסמסטר הסטודנטים יבצעו הכשרה מקצועית של יום אחד. ההכשרה מלווה בהדרכה שבועית של שעה וחצי לכל סטודנטית. מטרת ההכשרה הינה יישום שיטות התערבות הנלמדות בקורסים הרלוונטים, במצבי אמת ועם לקוחות פעילים. ההתערבות המקצועית כוללת הכרות מערכתית עם סוכנות ההכשרה וחשיפה מרבית להזדמנויות למידה בסוכנות ובקהילה. על הסטודנטית לבצע התערבות עם שש מערכות פונה לפחות (להלן מ"פ). מערכת פונה הינה: פרט, משפחה, קבוצה, קהילה, מדינה. בחירת מ"פ תהיה על פי המפתח הבא: שתי מ"פ מתוך שש מ"פ תהיינה פרט או משפחה. מ"פ אחת תהיה קבוצה או קהילה או פרקטיקה של מדיניות. יתר מ"פ תהיינה כל אחת ממ"פ המתוארות לעיל. שלוש מ"פ הנוספות, יכולות להיות מכל סוג שהוא, בהתאם למאפייני השירות (דרישות ההכשרה וההדרכה מצורפות בנספח: הדרכת סטודנטיות במכללה האקדמית ספיר).
כאמור, במקביל להכשרה, יפגשו הסטודנטיות לאורך השנה כולה עם מרצת סמינר במסגרת קורס "סמינר הכשרה". בכל סמינר ייקחו חלק בין 12-15 משתתפות. השיבוץ בסמינר יעשה על ידי היחידה להכשרה בשדה.

טופס הערכה אמצע שנה ב'
טופס הערכה סוף שנה ב'

בכפוף לאמור לעיל אך בשונה לשנה ב', ההכשרה בשנה ג' תיעשה בהתאם לתחומי בעיה הנלמדים בבית הספר: טראומה בבית, טראומה על רקע לאומי, שיקום נפשי, בריאות ושיקום, תעסוקה, עבודה סוציאלית בינלאומית. כל תחום בעיה יוגדר כאשכול במסגרתו ישתתפו הסטודנטים בשני קורסים תאורטים הנוגעים לתחום הדעת של האשכול ובסמינר הכשרה המלווה כאמור את הסטודנטים במקביל להכשרתם בשדה. בשנה זו משתלבות הסטודנטיות בהכשרות התואמות את תחום הדעת של האשכול אליו תשובצנה. מס' המשתתפות בכל סמינר מוגבל ל15 משתתפות.

טופס הערכה אמצע שנה ג'
טופס הערכה סוף שנה ג'

מנהלת היחידה להכשרת מקצועית בשדה

גב' בן אבו נאוה

רכז היחידה להכשרה מקצועית בשדה

גב' ברג'ל גלית - 077-9802571
galitb@sapir.ac.il

עובדים סוציאליים משולבים בפעילות בשירותים ממשלתיים וציבוריים, ופועלים במחלקות לשירותים חברתיים, בבתי ספר, במוסדות ילדים ונוער, בבתי חולים, במרפאות (כלליות ופסיכיאטריות), בבתי אבות, בשירותי מבחן, בבתי סוהר, בצבא, בשירותי הגירה וקליטה, בארגונים כלכליים ובמפעלי תעשיה ציבוריים ופרטיים, בארגונים העוסקים בזכויות אדם, במלכ״רים ועוד. אופק גלובאלי חשוב נפתח בשנים האחרונות ומאפשר לעובדים סוציאליים להשתלב בארגוני סיוע בינלאומיים העוסקים בפעילות באזורי אסון ומצוקה בעולם.

תואר בוגר בעבודה סוציאלית BSW של ספיר מוכר על ידי המל״ג ועל ידי גופי תעסוקה והאוניברסיטאות ומאפשר תעסוקה כעובד/ת סוציאלי/ת בכל אחד מתחומים אלו, כמו גם המשך לימודי עבודה סוציאלית בתארים מתקדמים, ומחקר. תחום העבודה הסוציאלית משלב פעילות מקצועית מאורגנת לאבחון ולפתרון בעיות בתחום תפקודם החברתי של בני-אדם. תכליתה להרחיב את מערכות המשאבים העומדות לרשות הפרט והחברה, לסייע בעיצוב פעילויות גומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. המקצוע נדרש במיוחד במצבים של משבר, של שינויים אישיים וחברתיים, של מגבלות אישיות, של קיפוח חברתי ושל מצוקה עקב אסון.

העובד/ת הסוציאלי/ת פועל/ת בשדה דינמי המצוי בשינויים תמידיים מסיבות פוליטיות, חברתיות כלכליות. השינויים החברתיים מתרחשים במהירות רבה וכך גם הידע המצטבר גדל והולך. כל אלה דורשים את התאמת המקצוע למציאות משתנה ועדכנית. סוגיות שלפני שנים מועטות לא עלו לתודעת הציבור ולא היוו זירה לפעילות של העבודה הסוציאלית, הינן כיום במרכז העשייה.

ההרשמה ללימודי התואר הראשון כולל התכנית ללימודי הסבת אקדמאים לשנת הלימודים תשפ"ב, נסגרה.

 בעלי תואר בוגר או מוסמך ממוסד אקדמי מוכר שסיימו לימודיהם בממוצע ציונים 80 לפחות.

 1. מועמדים בעלי גיליון ציונים אשר הקורסים המופיעים בו תואמים את דרישות הקדם ללימודים בתכנית ההסבה ללא השלמות. הקורסים הנדרשים הם: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, שיטות מחקר איכותניות, שיטות מחקר כמותניות, סטטיסטיקה היסקית, סטטיסטיקה תיאורית.*
 2. מועמדים בעלי ציונים סופיים לתואר עד סוף חודש אפריל של השנה האקדמית הקודמת לשנה האקדמית בה מבקש הסטודנט להתחיל את לימודים בתכנית.
 3. בעלי פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית
 4. ראיון קבלה קבוצתי/ אישי

הערות

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים מתבצע על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים והתקנות לפיו, וכי הליך הרישום כולל חתימה על טופס הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי. למידע נוסף ניתן לעיין בקישור הבא, בו מתוארים תהליך ודרישות הרישום: משרד הרווחה והשירותים החברתיים - רישום עובדים סוציאליים
 • הודעה למועמדים ללימודי עבודה סוציאלית בדבר מגבלות חוקיות לעניין ביצוע הכשרה מעשית ו/או רישום בפנקס העובדים הסוציאלים
 • מועמדים בעלי נתוני קבלה אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה כמפורטים לעיל, יוכלו לפנות למרכז מידע לקבלת ייעוץ.
 • פניות שיוגשו לועדת חריגים ידונו החל מחודש יוני 2020 בלבד.
 • העדפה תינתן לתלמידים אשר למדו במסגרת לימודיהם לתואר בתחום של מדעי החברה או פסיכולוגיה.
 • בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים מוזמנים לפנות לוועדת הקבלה בצרוף בקשה מנומקת, ועדת הקבלה תשקול מועמדות לאור היכולת להשתלב בהשלמות מתאימות בתוכנית ההסבה.

מועמדים שאינם מגיעים מרקע של פסיכולוגיה ומדעי החברה נדרשים לשנת השלמות מקדימה לקבלתם לתכנית ההסבה. שנה זו תהיה מוקדשת כולה להשלמות בלבד.

 • שנת ההשלמות לקראת תכנית ההסבה כוללת את הקורסים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, יסודות הסטטיסטיקה א'+ב', שיטות מחקר איכותניות, שיטות מחקר כמותניות (כל הקורסים הם קורסים שנתיים פרט לקורס עקרונות המחקר המדעי שהוא סמסטריאלי).
 • בית הספר לא מתחייב כי קורסי ההשלמה ילמדו ברצף ביום אחד בשבוע. סטודנט שעליו לעשות קורסי השלמה למעשה יצטרף לקורסים, על פי סידור המערכת התכנית הרגילה.
 • *התאמת קורסי הקדם הנדרשים תבדקנה על ידי ועדת הקבלה של בית הספר לאחר קבלת המועמד וזאת בהקשר לתוכן הנלמד וכן בהקשר להיקף הנק"ז בהתאם לגיליונות הציונים. בהתאם לאמור יוחלט באם המועמד נדרש לשנת השלמות טרם כניסתו לתכנית ההסבה.

סטודנט שיעמוד בדרישות של שנת ההשלמות, יעבור לתכנית ההסבה המלאה

מ"מ ראש בית הספר

פרופ' אורית נוטמן-שורץ

רכזת אקדמית של התכנית

ד"ר עירית רגב

רכזת אדמיניסטרטיבית בכירה

גב' הדר אלבז - 077-9802597

רכזת היחידה להכשרה מקצועית בשדה

גב' גלית ברג'ל - 077-9802571

רכזת פרויקטים ותכניות מיוחדות

גב' גל מכלוף - 077-9802360

רכזת סטודנטים

גב' רויטל דרך חיים - 077-9802591

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ה' בין השעות
13:00 - 11:00
יום ג' בין השעות
18:00 - 16:30
יום ו' בין השעות
11:00 - 9:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ה' בין השעות
10:00 - 9:00
15:00 - 14:00
יום ו' בין השעות
12:00 - 11:00

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

swd@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* - 077-9802802
info@sapir.ac.il

לתאום ייעוץ אישי