מרחב לפיתוח וקידום עשייה אמנותית, תרבותית וחברתית, הנובעת ומושפעת מהעיר אופקים

הפסטיבל הוא אירוע יוצר - אוצר שמאפשר חשיפה ליצירה מקורית ולחיבורים אמנותיים המגיעים מתוך העיר ומרחבי הארץ. הפסטיבל התקיים לראשונה בשנת 2011 כשיתוף פעולה בין המכללה האקדמית ספיר לגופי תרבות, חינוך וחברה באופקים. הפסטיבל כאירוע והתהליך החינוכי – קהילתי שלצדו, מאפשרים התפתחות של שיח חדש בין העיר על תושביה, קהילותיה ואמניה, לבין עשייה תרבותית מכל רחבי הארץ. הפסטיבל פועל בשיתוף פעולה עם גופים וקהילות שונות באופקים בפרט ובארץ כולה.