• שירה לפידות
  שירה לפידות
  ראש התכנית
 • ד"ר נדב אפל
  ד"ר נדב אפל
  מרצה
 • פרופ' נורית גרץ
  פרופ' נורית גרץ
  פרופסור חבר
 • מיכל דיין
  מיכל דיין
  מרצה
 • פרופ' עמרי הרצוג
  פרופסור חבר
 • יעלה חזות ינוקא
  יעלה חזות-ינוקא
  מרצה
 • ד"ר טל פדר
  ד"ר טל פדר
  מרצה
 • שגית פלטין יפרח
  שגית פלטין יפרח
  מרצה
 • דר' אלכסנדר קאסטנר
  ד"ר אלכסנדר קאסטנר
  מרצה אורח
 • ד"ר שני קונה
  מרצה בכירה
 • פרופ' נסים קלדרון
  מרצה
 • פרופ' ליאת שטייר-לבני
  פרופסור חבר
 • ד"ר יעל שנקר
  ד"ר יעל שנקר
  מרצה בכירה