פרופ' נורית גרץ-קינן
פרופ' נורית גרץ
ראשת התכנית
Shadow Woman
אווה אילוז
Shadow Woman
מיכל דיין
מרצה
ד"ר עמרי הרצוג
מרצה בכיר
Shadow Woman
שירה לפידות
מורה בכירה
Shadow Man
ד"ר טל פדר
ד"ר ניר קדם
מרצה
ד"ר שני קונה
מרצה בכירה
Shadow Man
פרופ' נסים קלדרון
Shadow Man
גיא רז
ד"ר ליאת שטייר-לבני
מרצה בכירה
ד"ר יעל שנקר
ד"ר יעל שנקר
מרצה בכירה
פרופ' נעמה שפי
פרופסור חבר