• ד"ר יעל שנקר
  ראש התכנית
 • ד"ר נדב אפל
  מרצה
 • פרופ' נורית גרץ
  פרופסור חבר
 • מיכל דיין
  מרצה
 • ד"ר עמרי הרצוג
  מרצה בכיר
 • יעלה חזות ינוקא
  מרצה
 • שירה לפידות
  מרצה בכירה
 • ד"ר טל פדר
  מרצה
 • שגית פלטין יפרח
  מרצה
 • ד"ר שני קונה
  מרצה בכירה
 • פרופ' נסים קלדרון
  מרצה
 • פרופ' ליאת שטייר-לבני
  פרופסור חבר
 • פרופ' נעמה שפי
  פרופסור חבר