סטודנטים/ יות יקרים/ ות,

07/05/2020

אנו מקווים אתם/ן ויקירים שלכם/ן חשים בטוב שמחים לקבל אתכם/ן שוב לקמפוס. אנו נערכים לחזרה לשגרת לימודים בכפוף להנחיות משרד הבריאות לריחוק חברתי, והנחיות מל"ג / מה"ט.  
כל סטודנט המגיע לקמפוס למטרת לימודים / מבחנים יקפיד על הכללים להלן:

הנחיות כלליות:

 1. הגעה לקמפוס-
  1. רכב פרטי- ניתן לנסוע יחד ברכב רק בני אותו משק משפחתי.
  2. ב.    תחבורה ציבורית- יש להשאיר שורה אחת מהנהג, ולשבת באופן מפוזר- נוסע אחד מכל צד של המעבר. מונית- נוסע אחד בלבד (בנוסף לנהג). יש חובת מסכה במשך הנסיעה בתחבורה ציבורית.
  3. בהליכה רגלית- יש להגיע לבד.
 2. הסטודנט מחויב לעטות מסכה במשך כל שהותו בשטח הקמפוס. לא תאושר כניסה לקמפוס ללא חבישת מסכה.
 3. בשערי הכניסה לקמפוס יאפשר הסטודנט מדידת חום ויענה על שאלות המאבטח הקשורות לתסמיני מחלת הקורונה להלן-
  1. האם אתה משתעל?
  2. האם סבלת מחום מעל 38 מעלות בשבוע האחרון?
  3. האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   לא תתאפשר כניסה לקמפוס לאדם שאובחן עם חום מעל 38 מעלות צלזיוס, או שענה חיובי לאחת מהשאלות לעיל.
 4. יש לשמור על מרחק של שני מטר בין אדם לאדם בקמפוס, להימנע מלחיצות ידיים, חיבוק, העברת ציוד אישי בין אדם לאדם וכדומה. התקהלות תותר בהתאם להנחיות.
 5. יש להקפיד על היגיינה אישית לרבות שטיפת ידיים / חיטוי בתדירות גבוהה.


הנחיות נוספות הנוגעות לבחינות:

 1. סטודנט יקבל שיבוץ לתאריך, מספר הכיתה ולשעת הבחינה. כמו כן, יקבל שעת הגעה מוגדרת להגעה מראש. זאת על מנת למנוע, ככל הניתן, התקהלות בכניסות לקמפוס ולכיתה. באחריות הסטודנט לוודא כי בידיו המידע לעיל לפחות יום לפני ממועד הבחינה.
  לבירורים ניתן להתקשר ל 077-9802385
 2. יש להגיע לבחינה עם טופס הצהרה לסטודנט/ית בזמן קורונה חתום מראש ע"י הסטודנט. על הטופס יחתום הסטודנט בבוקר הבחינה, בביתו- וימסור למשגיחה בכיתת הבחינה. הטופס מצורף לאגרת זו, ויהיה נגיש להדפסה מאתר המכללה. כמו כן, יהיה ניתן לחתום על הטופס באופן מקוון דרך האפליקציה, ולהציגו למשגיחה. באחריותו של הסטודנט בלבד לוודא כי יוכל להציג את הטופס על גבי צג הטלפון / להגיש פיזית את הטופס למשגיח. למען הסר ספק לא תאושר כניסה לבחינה ללא טופס חתום ולא תתאפשר חתימה על הטופס בשטח הקמפוס.  
 3. במידה וייווצר תור בכניסה לשערי המכללה / כיתת הבחינה, ימתין הסטודנט תוך שמירת מרחק של 2 מטר מאדם שלפניו.
 4. טרם כניסת הסטודנט לכיתת הבחינה, עליו לשטוף ידיים בסבון בחדר השירותים הקרוב לבחינה. כמו כן, בכל כיתה שבה מתקיימת בחינה, יוצב לשימוש הסטודנט חומר חיטוי לידיים. בכניסתו של הסטודנט לכיתה, יש לבצע חיטוי לידיים. ביציאתו מהבחינה, יש לחזור על פעולת שטיפת הידיים בסבון ומים בחדר השירותים הקרוב לבחינה.
 5. הסטודנט יתיישב בכיתת הבחינה אך ורק במקום שיונחה ע"י המשגיח/ ה.
 6. על כלל השוהים בחדר הבחינה לנוע באופן ממוגן, תוך שמירה על ההנחיות לרבות שמירה על 2 מטרים בין אדם לאדם, העברת ציוד / מזון ומגע.
 7. כלל השוהים בחלל הבחינה מחויבים להגיע עם מסכה ולעטות אותה במשך כל זמן השהייה במקום.
 8. בסיום הבחינה, ישטוף הסטודנט ידיים בסבון, ויצא באופן מידי משטח הקמפוס ויחזור לביתו באחד מהאופנים ושמיה על הכללים שפורטו לעיל.

מטעם המכללה מונו מספר בעלי תפקיד לשמירה ואכיפת ההנחיות המפורטות לעיל. סטודנט אשר לא ימלא אחר ההנחיות לא יורשה להיכנס לשטח הקמפוס / הבחינה עד לבירור בעניינו.