יום ייחודי משותף לסגל האקדמי ולכלל הסטודנטים בבית הספר. מדובר ביום עיון הכולל הרצאות, סדנאות בהובלתם של הסטודנטים. כל שנה בוחרים הסטודנטים בשיתוף המרצים את הנושא שבו יעסוק יום בית הספר ובונים תוכנית מלאה ליום העיון. לצד החלק העיוני ישנה גם מסורת של ארוחה משותפת לכולם. יום זה יוצר חוויה מגבשת ותורם להרגשת שותפות והעצמה.