אשכול קורסים תעסוקתיים - בשביל הקריירה

אקסטרה ספיר

אשכול הקורסים מחולק לארבע קטגוריות:

1. תשתית ידע

על עולם העבודה בישראל, על מערך הזכויות והחבויות של עובדים בישראל בהיבטים סוציאליים ותעסוקתיים.

 • איך לקרוא תלוש שכר? - זכויות וחבויות של עובדים.ות בשוק העבודה הישראלי - 2 נ"ז - מתכונת קורס - מרצה: רו"ח סיגלית קניאס
   

2. מיומנויות בסיס - זהות תעסוקתית

לפיתוח קריירה בעולם העבודה החדש ולביסוס מסוגלות תעסוקתית

 • ניהול קריירה וכלים להתקדמות תעסוקתית אפקטיבית - 2 נק"ז - מתכונת קורס - מרצה: רונית מילר
 • זהות ומסוגלות תעסוקתית - 2 נק"ז - מתכונת סדנה - מרצה: ד"ר גליה רן
 • כישורים ומיומנויות לעולם העבודה החדש - מודל I PRO - 2 נק"ז - מתכונת סדנה - מרצה: אורלי קניג
 • אני והחבר'ה - גיוון והכלה, עבודה בצוות, יכולות בינאישיות, ניהול קונפליקטים - 2 נק"ז - מתכונת סדנה - מרצה: אפרת ליברמן

3. מיומנויות בסיס רוחביות

להתנהלות אפקטיבית בעולם העבודה ולניהול עצמי ואל מול גורמים אחרים במרחב התעסוקתי

 • ניהול משא ומתן - Getting to Yes - נק"ז 2 - מתכונת סדנה - מרצה: אדי זנסקר
 • רטוריקה יישומית - 2 נק"ז, מתכונת סדנה - מרצה: שירלי דרוקר
 • הצגה עצמית וסטוריטלינג - 2 נק"ז - מתכונת סדנה - מרצה: אפרת ליברמן
 • מיומנויות למידה (פויירשטיין) - 2 נק"ז, מתכונת סדנה - מרצה: ד"ר יניב פז
 • מודלים בקבלת החלטות ותכנון עתיד - 2 נק"ז - מתכונת סדנה - מרצה: ד"ר גליה רן

4. מיומנויות קונקרטיות

מיומנויות, הרלוונטיות להשתייכות מגזרית, לתחומי עיסוק ולמתכונות תעסוקה ספציפיים

 • אתגרים והזדמנויות תעסוקתיים בחברה הבדואית - 2 נק"ז - מתכונת סדנה - מרצה: עטווה אבו פריח
 • כתיבה מותאמת הקשר - 2 נק"ז - מתכונת קורס - מרצה: ד"ר נועה דוידיאן
 • יישומי AI בשוק העבודה - 2 נק"ז - מתכונת קורס - מרצה: לירון דרזנר