קול קורא להגשת הצעות לקבוצת מחקר לחוקרות בנושא גישות מחקר במדעי הרוח הדיגיטליים

קול קורא להגשת הצעות לקבוצת מחקר לחוקרות בנושא גישות מחקר במדעי הרוח הדיגיטליים

בשנים האחרונות עוברים מדעי הרוח שינוי מתודולוגי עמוק, עם הכנסתם של כלי המחקר החדשים שמאפשרים מדעי הרוח הדיגיטליים. אנו קוראות לחוקרות מתחומי ידע שונים במדעי הרוח להשתתף בקבוצת מחקר שתדון בגישות פורצות דרך אלו, תעודד חשיבה על יתרונותיהם ומגבלותיהם ואף תסייעה בפיתוח פרויקטים מבוססי מדעי הרוח הדיגיטליים. מדעי הרוח הדיגיטליים, הנמצאים בחזית המחקר העכשווי, מציבים אתגרים חדשים בפני חוקרות, הן בהיבט ההכשרתי והן במשמעות התקציבית שלהם, ועשויים להיתפס כמשוכה שקשה לצלוח אותה. בפן החיובי השימוש בהם, שנעשה כמעט תמיד בשילוב עם שיטות מחקר מסורתיות, יכול להיות מנוף למחקר חשוב ופורה, ויש לו פוטנציאל להיות כר לשיתופי פעולה בינתחומיים. לפיכך, אנו מציעות קבוצה חדשה זו, שתפעל בשנים 2024-2023 ותסייע לחוקרות להכיר את התחום ולפתח פרויקטים מבוססי מדעי הרוח הדיגיטליים.

הנחת המוצא של פעילות הקבוצה היא כי ניתוח נתונים ממוחשב, פרויקטים חישוביים והשימוש במאגרים מבוססי נְתוּנֵי עָתֵק (big-data) מייצרים לא רק אמצעי מחקר חדשים אלא גם מעלים שאלות תיאורטיות ואמפיריות חדשות בתחומים כגון היסטוריה, ספרות, תרבות חזותית, ועוד. מדעי הרוח הדיגיטליים יוצרים שינוי עמוק, כמו גם מגיבים, לאופן בו אנו אוספים או כורים נתונים, אוצרים, מארכבים, ומציגים אותם. בתחומים של ספרות ותולדות האמנות הוקדשו מספר כנסים, גיליונות בכתבי עת וספרי יסוד הסוקרים כלים ומתודולוגיות, ומציעים חשיבה תיאורטית אודות התחום; עבור ההיסטוריה של האדריכלות, העיור והארכיאולוגיה, לדוגמה, קיימים פיתוחים המאפשרים לחקור בצורה חדשה היבטים של המרחב הבנוי בעבר ובהווה, ואף להסיק מכך מסקנות שימושיות בנושאים של שימור, מורשת ופיתוח הסביבה הבנויה.

קבוצת המחקר תדון בגישות השונות וביישומים המגוונים של מדעי הרוח הדיגיטליים. היא נמנית על קבוצות המחקר של המכללה האקדמית ספיר, אשר הוקמו מתוך הכרה בכך שנשים חוקרות סובלות מחסמים ייחודיים שמעכבים את קידומן. הקבוצות הובלו בעשור האחרון על ידי הפורום הפמיניסטי במכללה והשתתפו בהן חוקרות ממוסדות אקדמיים נוספים בארץ. השנה, בעקבות זכייה במענק ״קו המשווה״ של ות״ת, עברה היוזמה לנציבות להוגנות מגדרית (https://www.sapir.ac.il/genderequity). מובילות קבוצת המחקר לשנים 2024-2023 הן ד"ר ענבל בן אשר גיטלר ממכללת ספיר ופרופ' יעל אלואיל מהטכניון.

הקבוצה הינה אינטר-דיסציפלינרית ומיועדת לחוקרות ותיקות ולחוקרות בראשית דרכן האקדמית במגוון דיסציפלינות במדעי החברה והרוח, וממוסדות אקדמיים שונים בארץ. אנו מזמינות חוקרות לעבוד במסגרת הקבוצה על פרויקטים במסגרתם הן מתעניינות בשימוש במאגרי מידע חדשים או פלטפורמות האירכוב החדשות העומדות לרשותנו; חקרניות לגבי האופן בו ניתן ליישם את מדעי הרוח הדיגיטליים בפרויקט המחקר שלהן; מבקשות לבחון את שילובם עם שיטות מחקר מסורתיות, ותרות אחר שאלות מחקר חדשות העולות מהשימוש במתודולוגיות הדיגיטליות. בנוסף ליצירת סביבה מפרה לדיון משותף, מטרות הקבוצה מתמקדות בשיתוף הדדי של ידע והיכרות עם שיטות מחקר בתחום, יצירת שיתופי פעולה בין החוקרות, והיכרות עם אפיקי מימון למחקר משולב מדעי רוח דיגיטליים.

לצד פרסומים עצמאיים של החוקרות, בתום הסדנה מתוכנן פרסום שיכלול את עבודות המשתתפות, כגון גיליון מיוחד בכתב עת או ספר. ההחלטה על סוג הפרסום תתקבל במשותף. הסדנה תפעל במשך שנתיים ובמסגרתה יתקיימו שישה מפגשים מרוכזים (שלושה בכל שנה) במכללת ספיר, בטכניון ובזום. המפגשים יכללו הרצאות ודיון בעבודות של המשתתפות.

המפגש הראשון ייערך בתאריך 4 ביולי 2023.

ההשתתפות בסדנה מחייבת עבודה על מחקר שטרם פורסם ונוכחות פעילה בכל המפגשים. ההיתכנות לתוצר סופי ברמה הראויה לפרסום היא קריטריון עיקרי בקבלה לסדנה.

חוקרות המעוניינות להשתתף בסדנה מתבקשות לשלוח (בקובץ אחד):

  1. תיאור בן 250 - 300 מילים של פרויקט המחקר והכתיבה המוצע (רציונל, שאלות המחקר, המתודולוגיות המתוכננות לצד מדעי הרוח הדיגיטליים ותרומה צפויה). חשוב להבהיר מדוע, להערכתך, מדעי הרוח הדיגיטליים יכולים לתרום לפרויקט.
  2. קורות חיים ורשימת פרסומים מקוצרים (עד עמוד אחד) כולל דרכי התקשרות.

יש לשלוח את הקובץ עד לתאריך 15.3.2023 לדוא״ל inbalbe@mail.sapir.ac.il

תשובות יימסרו לפונות עד לתאריך 31.3.2023.

בברכה,
ד"ר ענבל בן-אשר גיטלר ופרופ׳ יעל אלואיל