קול קורא להצטרפות מיזמים לתכנית ליווי משפטי

הפרקטיקה לתמיכה משפטית בחדשנות ויזמות מזמינה יזמים ומיזמים המעוניינים בייעוץ וליווי משפטי בנושאים הקשורים בקידום המיזמים שלהם להרשם לתכנית הליווי של הפרקטיקה.

הפרקטיקה פועלת החל משנת 2019 בסיוע למיזמים בראשית דרכים, בניהולה האקדמי של ד"ר שרון בר-זיו ובהנחייתו המקצועית של עו"ד רונן האוסירר (גולדפרב-זליגמן).

הייעוץ והליווי ניתנים על ידי סטודנטים מצטיינים למשפטים בליווי צמוד של ד"ר בר-זיו ועו"ד האוסירר, אשר עוסקים בעיצוב האסטרטגיה המשפטית של המיזם, ניסוח הסכמים משפטיים שונים, כתיבת חוות דעת בתחומי פעילות המיזמים ותמיכה בחינוך לחדשנות ויזמות.

הליווי ניתן ללא כל תמורה, וללא התחייבות מצד המיזם.

הייעוץ והליווי מסופקים בדרך כלל בנושאים ספציפיים ולא עוסקים בכל הצרכים המשפטיים של המיזמים השונים. בחירת המיזמים אותם תלווה הפרקטיקה והנושאים בהם תעסוק הפרקטיקה נעשים על בסיס שיקול הדעת האקדמי, הפדגוגי והמקצועי של מנהלי הפרקטיקה.

לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה אנו מזמינים מיזמים המתעניינים בהצטרפות לתכנית הליווי לפנות אלינו באמצעות טופס ההרשמה.

לשאלות ניתן לפנות לד"ר שרון בר-זיו: sharonbz@mail.sapir.ac.il