חידושי משפט

בשנת הלימודים תשפ"ג תוקם בבית ספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר "חידושי משפט", במה סטודנטיאלית מקוונת. "חידושי משפט" מיועדת להיות במה לפרסום של רשימות קצרות  בנושאים אקטואליים, כגון חידושים בפסיקה ובחקיקה, פרי עטםן של סטודנטיםות או בוגריםות של המכללה או חברי סגל של המכללה.

סטודנטיםות ובוגריםות של בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר מוזמניםות להגיש רשימות לפרסום בשנת הלימודים תשפ"ג.

הקריטריונים להגשת הרשימות:

  • הרשימה יכולה  להיות בכל נושא משפטי, גישה מחקרית או לעשות שימוש בכל מתודולוגיה או תיאוריה. הרשימה יכולה להיות תיאורטית או פרקטית, עיונית או מעשית.
  • על הרשימה  להיות עדכנית ולעסוק בנושא אקטואלי כגון פסק דין שניתן לאחרונה, חקיקה חדשה או כל הסדר נורמטיבי חדש אחר.
  • על הרשימה להיות חדשנית, ולבטא רעיון שיש בו כדי לקדם את הידע האקדמי. הרשימה אינה סיכום של הספרות הקיימת אלא אמירה מקורית וחדשנית ותרומה לנושא העבודה.
  • על הרשימה להיות ממוקדת ולעסוק בשאלה משפטית ספציפית ולנתחה לעומק ובהרחבה.
  • על הרשימה להיות מבוססת על מחקר משפטי מקיף ועשירה במקורות אקדמיים, ואין המדובר רק בכתיבת טור דעה. על הרשימה  להיות ממוקדת ולהיות כתובה באופן בהיר וברור.
  • ניתן לבסס את הרשימה על עבודת הסמינר או כל עבודה אחרת שנכתבה במהלך הלימודים.
  • על הרשימה להיות יצירה מקורית פרי העט של הכותב.ת. כמו כן, הרשימה לא התפרסמה או הוגשה לפרסום.

הרשימות יעברו שיפוט מקצועי על ידי חבריםות מערכת "חידושי משפט".
רשימות מתאימות שיתקבלו לפרסום יעברו עריכה מקצועית על ידי חבריםות המערכת. השיפוט והעריכה ייעשו בליווי של חברי סגל בית הספר.

  • אורך רשימה יהיה בין 2000 ל 3000 מילים (כולל הערות שוליים).
  • יש להגיש את הרשימה בקובץ וורד ולא פי די אף.
  • יש להגיש את הרשימה ללא שם הכותב.ת (אלא גרסה אנונימית של הרשימה).
  • יש לצרף תקציר של 100-150 מילים.
  • המקורות יאוזכרו לפי כללי האזכור האחיד 2021 (https://www.nevo.co.il/Content/Pirsumim/images/izkur2021.pdf).
  • יש למלא הצהרת מקוריות (שתשלח בחוזר לאחר הגשת הרשימה).
  • יש לצרף קורות חיים.

את הרשימה יש להגיש באמצעות מייל לד"ר אורית גן ganorit@mail.sapir.ac.il עד ליום 30 באוקטובר 2022.

המערכת אינה מתחייבת לפרסם רשימה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם רשימות כלל. כמו כן, המערכת שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהכותב.ת להכניס שינויים ברשימה ובכפוף לכך להגישה שנית לשיפוט.