לקויות למידה ב' תשפ"ג

לורן זוארץ אדרי,
מנחת הקורס

פסיכולוגית חינוכית מומחית בהסמכה להדרכה, שפ"ח נתיבות.

* טופס הרשמה ואישור מנהל השפ"ח *

תיאור הקורס

הקורס מעמיק ומרחיב את הידע בתחום  אבחון לקויות למידה עם דגש על היכולות ההישגיות בקריאה כתיבה חשבון אנגלית ותפקודי קשב.

מטרות הקורס

  • הקורס יאפשר ללומד להכיר את התפתחות הקריאה, הכתיבה, החשבון והאנגלית אצל ילדים, עם התייחסות להגדרה של הפרעת למידה על פי ה DSM – V .
  • הפרעת קשב מהי? וכיצד ניתן לבדוק ולהגיע לאבחנות השונות של הפרעת קשב על פי ה תDSM-V ותוך היכרות ושימוש בשאלונים,
  • מבחני קשב והיכרות עם המבחנים הממוחשבים.
  • בקורס יינתן דגש לאינטגרציה של הממצאים לאבחנה המבדלת ולמשוב כחלק מהתערבות בונה.

הקורס מיועד

למי שקיבל פטור מהוועדה המקצועית של משרד הבריאות מקורס ל"ל א' או מתמחים שמילאו חובות קורס ל"ל א' והתנסו בהעברת שני אבחונים בגישת CHC וקיבלו הדרכה על שניהם והגישו דו"ח מלא למרצה בסיום הקורס על אחד מהם.

אופן הלמידה

פרונטאלי.

דרישות הקורס

נוכחות מלאה ופעילה, התנסות בהעברת המבחנים שיילמדו והבאת מקרים לניתוח בכיתה והגשת עבודה מסכמת.

הגשת עבודה מסכמת

כתיבת חוות דעת פסיכו-דידקטית אינטגרטיבית מורחבת, הכוללת תפקודי קשב.

מועדי הקורס

הקורס יתקיים במהלך 6 מפגשים מרוכזים בין השעות 9:00- 15:30
19.10, 3.11, 16.11, 29.11, 14.12, 27.12, תאריך רזרבי : 28.12

מקום הקורס

המכללה האקדמית ספיר

שכר לימוד

615  ₪

נושא תת נושאים שעות אקדמיות
חזרה

אבחנה על פי פלניגן, CHC ,CPM,
מודלים של PSW

3
תחומי הישג תאוריה

קריאה-התפתחות הקריאה, אפיונים, הבנה, עם ובלי ניקוד, קולית, דמומה. סוגי דיסלקסיה
יש להתייחס להבדלים בהגדרות
כתיבה-ארגון הכתב, כתיב, הבעה בכתב לעומת הבעה בע"פ, חופשית, הכתבה, העתקה. דיסגרפיה
חשבון-יכולת טכנית, הבנה חשבונית, דיסקלקוליה
אנגלית / שפה זרה

8
תחומי הישג מבחנים

א-ת, אסתר טוב-לי
מבחנים באנגלית
מבחנים בחשבון

5
קשב-רקע תאורטי

הגדרות:,DSM, היסטוריה
סימפטומטולוגיה
תפקודים ניהוליים

2
קשב-נוירו-התפתחותי הרצאה מוקלטת 2
קשב-מבחנים שאלונים: CONNERS, ACHENBACH, BRIEF
Number Cancelling
Symbol search, Trail making
מבחנים ממוחשבים
מבחני קשב בשימוש
8
אינטגרציה ואבחנה מבדלת

השערות ,אבחנה בין ל"ל ,קשב ורגשי, אינטגרציה, אבחנות, סדר האבחנות

8
המלצות ומשוב

בי"ס, הורים, אחר....
איך להפוך את המשוב לתהליך התערבות בונה, שינוי הנרטיב, דיאגנוסטיקה כתהליך התערבות

4
היבטים בין תרבותיים באבחון

האם ומתי עורכים אבחון לעולה חדש.
שימוש בסולם לא מילולי קאופמן
UNIT
בהתייחסות באבחון לתת תרבויות שונות בחברה הישראלית
בחירת כלי אבחון.

2
התאמות   2
סה"כ   44