מתכונת לימודים בסמסטר ב' תשפ"ב

לאור מצב התחלואה הנוכחי ומתוך רצון לצמצם את ההידבקויות בקמפוס,

הלימודים בשבועיים הראשונים של סמסטר ב' תשפ"ב (החל מתאריך 13.2.22) יתקיימו באופן מקוון.
אם לא יחול שינוי, החל מיום א', ה-27.2.22, נחזור ללימודים פרונטאליים במכללה.

האמור לעיל אינו חל על קורסים ייחודיים עליהם יינתנו הנחיות ספציפיות על-ידי ראשי המחלקות ובתי הספר. בין השאר לימודים פרונטליים חלקיים יתקיימו:

  • במחלקה לתקשורת - קורסי רדיו וסדנאות מיוחדות שהמחלקה תודיע עליהם מפורשות.
  • בבית הספר לאמנויות הקול והמסך (תואר ראשון ושני) - על פי הודעת בית הספר, שתשלח לסטודנטיות ולסטודנטים.
  • במחלקה לתרבות - יצירה והפקה: קורסים שהמחלקה תודיע עליהם מפורשות.

פעילות בשדה תמשיך להתקיים כרגיל.

הלימודים במרכזי הלימוד הבאים יתקיימו ברובם במתכונת פרונטלית (אנא עקבו אחר הודעות המחלקות):

  • המרכז הטכנולוגי להנדסאים
  • המרכז הקדם אקדמי

סמסטר מוצלח לכולנו, ושנשוב להיפגש בקמפוס במהרה.
פרופ' ניר קידר, המשנה לנשיא