לאור מצב התחלואה הנוכחי ומתוך רצון לצמצם את ההידבקויות בקמפוס,

הלימודים בשבועיים הראשונים של סמסטר ב' תשפ"ב (החל מתאריך 13.2.22) יתקיימו באופן מקוון.
אם לא יחול שינוי, החל מיום א', ה-27.2.22, נחזור ללימודים פרונטאליים במכללה.

האמור לעיל אינו חל על קורסים ייחודיים עליהם יינתנו הנחיות ספציפיות על-ידי ראשי המחלקות ובתי הספר. בין השאר לימודים פרונטליים חלקיים יתקיימו:

  • במחלקה לתקשורת - קורסי רדיו וסדנאות מיוחדות שהמחלקה תודיע עליהם מפורשות.
  • בבית הספר לאמנויות הקול והמסך (תואר ראשון ושני) - על פי הודעת בית הספר, שתשלח לסטודנטיות ולסטודנטים.
  • במחלקה לתרבות - יצירה והפקה: קורסים שהמחלקה תודיע עליהם מפורשות.

פעילות בשדה תמשיך להתקיים כרגיל.

הלימודים במרכזי הלימוד הבאים יתקיימו ברובם במתכונת פרונטלית (אנא עקבו אחר הודעות המחלקות):

  • המרכז הטכנולוגי להנדסאים
  • המרכז הקדם אקדמי

סמסטר מוצלח לכולנו, ושנשוב להיפגש בקמפוס במהרה.
פרופ' ניר קידר, המשנה לנשיא