מכללת ספיר עוקבת אחרי התפתחויות במצב הקורונה. אנו מצויים בקשר רציף עם המועצה להשכלה גבוהה. לעת עתה אין כל שינוי בהנחיות של פעולת הקמפוסים, והלימודים במוסדות האקדמיים מתנהלים כסדרם. במידה שיהיה שינוי בהוראות, נפרסם הודעה מתאימה מיד.

מתוך אחריות לבריאות קהילת ספיר ושמירה על הרמה האקדמית אנו מצמצמים את הנוכחות בקמפוס החל מה-30.12.21. עדיפות ללמידה פרונטלית ניתנה לתכניות לימוד מעשיות.

החל מהתאריך 30.12.21 ועד תום הסמסטר 7.1.22, יעברו תכניות הלימוד הבאות ללמידה מרחוק:

 • בית הספר למשפטים
 • בית הספר לעבודה סוציאלית (כולל התכנית לתואר שני)
 • ניהול המשאב האנושי (כולל התכנית לתואר שני)
 • כלכלה יישומית וניהול
 • כלכלה וחשבונאות
 • מנהל ומדיניות ציבורית (כולל התכנית לתואר שני)
 • לימודים רב תחומיים
 • לוגיסטיקה
 • ניהול תעשייתי
 • אנגלית
 • שאר רוח
 • שיווק טכנולוגי

בתכניות הלימוד הבאות יימשכו הלימודים במתכונת בה למדו עד כה (פרונטלי ו/או מרחוק):

 • מדעים שנה א
 • אמנויות הקול והמסך (כולל התכנית לתואר שני)
 • הנדסה שנה א
 • מדעי המחשב
 • תקשורת
 • תרבות – יצירה והפקה (כולל התכנית לתואר שני)
 • ח"י בספיר

הלימודים במרכזי הלימוד הבאים ימשכו במתכונתם הנוכחית:

 • המרכז הטכנולוגי להנדסאים
 • המרכז הקדם אקדמי

לתשומת ליבכם: תקופת הבחינות תתקיים כמתוכנן. הודעה נפרדת תפורסם בהקדם לגבי אופי הבחינות (מרחוק או פרונטלי ).

בהזדמנות זו, אנו מבקשים לחדד את חשיבות השמירה על ההנחיות: הצגת תו ירוק, הקפדה על עטיית מסיכות, שמירה על הגיינה וריחוק חברתי ככל שניתן.

בברכת הצלחה בבחינות
ובריאות איתנה

ניצן אילון
ראש אגף מינהל אקדמי