לוגו אגודת הסטודנטים

טופס הרשמה
לחדר כושר - הידרותרפיה

תשפ"ב

סיג המנוי

אני מסכים/ה לרישום פרטיי במאגר מידע לצורך קבלת דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים מאגודת הסטודנטים, בכל אמצעי המדיה השונים (לרבות דוא"ל). המידע נמסר מרצוני ובהסכמתי. מובהר כי אני רשאי/ת להפסיק את קבלת המידע בכל עת, וזאת דרך הלינק הנמצא בכל דיוור שיישלח

לשאלות ופרטים: 050-7788949

לתשומת ליבך!
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת את גביית דמי החבר לצורך חברותי באגודת הסטודנטים והסטודנטיות בספיר לכל דבר ועניין. ידוע לי כי לאחר קבלת השרות/מנוי מסובסד לא ניתן יהא לבטל את דמי החבר.