לוגו של המיזם timery

טיימרי זוהי מערכת SAAS מורכבת שמטרתה לסייע לפרקליט בניהול תיקים וניהול סדר עבודתו. עיקר המערכת היא הצגת צירי זמן המראים את האירועים של כל תיק והצלבת מידע.

המייסדים:

מריה פרנקל
מריה פרנקל, מנכ"ל
רון מנס
רון מנס
אפשרת סמילה
אפרת סמילה
ויקטוריה גלמן
ויקטוריה גלמן, מעצבת UX UI
נוע כץ
נוע כץ, מעצבת UX UI

צילומי מסך של המיזם