רקע
איורים בספרי ילדים מבטאים במסר חזותי השקפת עולם ערכית הנושאת משמעויות פיגורטיביות, מטפוריות וסמליות. המחקר הנוכחי ביקש לבחון את הייצוגים המגדריים העולים מאיורי סבתות בספרי הילדים בעברית שפורסמו בין השנים 1930 – 2020.

שיטה
המחקר בחן איורי סבתות  ב-17 ספרי ילדים, שנבחרו כמדגם מייצג לספרים רבים שבהם מאוירות סבתות, שפורסמו בין השנים 1930 – 2020. נערכה חלוקה לקטגוריות שונות (כגון: סבתות עם שביס, סבתות משתובבות) ונבחנה שכיחותן בפרדיגמת הזמן בו נכתבו הספרים. מגמות המחקר היו לחשוף ייצוגי מגדר שונים באיורים אלו – שוביניסטיים, פמיניסטיים, פרוגרסיביים ופוסט-פמיניסטיים.

ממצאים
נמצאו מספר ייצוגי סבתות באיורי ספרי ילדים: איורי סבתות עם משקפיים, סינר ושביס המבטאים מחאה פמיניסטית או תפיסה סטריאוטיפית, איורי סבתות המבשלות דיסה המבטאים בחירה חופשית של הסבתא לבשל או בישול מתוך כורח ואילוץ, איורי סבתות בג'ינס המבטאים הכחשת זקנה, איורי סבתות אופנתיות המבטאים את הרצון להיראות אסתטית ועדכנית, איורי סבתות המגשימות את עצמן המבטאים את הרצון להעמיד את צרכי האישה/ הסבתא בראש סדר העדיפויות, סבתות המתחברות לנכדים דרך ילדותן שלהן המבטאים כמיהה וגעגועים לילדוּת שהיתה ואיננה עוד והתגלמותה מחדש בילדוּת הנכדים.  בחינת מגמות בשכיחותן של קטגוריות אלו הראתה כי  מאיירי ספרי הילדים בין השנים 1930 – 2020 איירו את דמותה של הסבתא במודלים שונים: לעיתים מתוך תפיסה סטריאוטיפית ולעיתים מתוך תפיסה פוסט פמיניסטית.

מסקנות
איורי סבתות בספרי ילדים בעברית, שנבחנו לאורך 90 שנות הוצאתם לאור במדגם מייצג, נתונים לפרשנות ויזואלית דואלית, ויכולים להיות מתווכים לנמען הצעיר בשתי דרכים: סבתא מאוירת כדמות קשישה עם שיער לבן, סינר ומשקפיים יכולה להיתפס כדמות מיושנת וגלותית או כדמות שמסרבת להשתעבד לצווי האופנה ומביעה בסממנים החיצוניים מחאה פמיניסטית משלה.

ד"ר ניצה דורי, ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" בחיפה, מרצה בכירה לספרות ילדים, חוקרת ספרות לאדינו, ספרות עברית וספרות ילדים, מחברת ספרי ילדים, עורכת כתב העת האקדמי השפיט לחקר ספרות ילדים ונוער "בין השורות".