חלי ברק שטיין,
מרצה

פסיכולוגית חינוכית מומחית, מטפלת ומנחת קבוצות, מחברת הספרים "בגובה העיניים", "תקשיבו לי רגע", "וכשהילדים יוצאים מהבית". מעבירה סדנאות לצוותי חינוך ופסיכולוגים, בעלת קליניקה פרטית. מנהלת אתר לאנשי מקצוע www.helibarak.com.

תיאור כללי של הקורס

הקורס יתמקד בהבנת תהליכים קבוצתיים בכלל, ובמערכות חינוכיות בפרט. נזהה את השלם בקבוצות שהפסיכולוגים מקימים ובקבוצות שהם משתתפים בהן בעולם המקצועי הנרחב שלהם (ועדות, צוותים). נלמד לשלב תוכן ותהליך בקבוצה, בשלבים שונים של התהליך הקבוצתי. נבין את הדינמיקה הקבוצתית וכיצד קולות קבוצתיים מבטאים את הקונפליקטים ופתרונם. נתמקד בעבודה מול התנגדויות ודילמות הכלה שהמערכת החינוכית ופסיכולוגים מתמודדים עמן. נתבסס על תיאוריות דינמיות של קבוצות (ביון, פוקל קונפליקט-ליברמן ווטיקר) ותיאוריית הסומטיק אקספיריאנס של פיטר לוין ביישומיה לקבוצות.

הקורס מיועד

לפסיכולוגים / מתמחים / מומחים / מדריכים.

מטרות הקורס

  1. הפסיכולוגים יבינו תהליכים קבוצתיים דינמיים המתרחשים במערכת החינוכית (כיתות, צוותים, ועדות) בקבוצות שהם מקימים וגם בצוות השפ"ח. יבינו השפעת תהליכים על המערכת כמו הקורונה, השינויים בחוק החינוך המיוחד, שלבים בקבוצה ועוד.
  2. הפסיכולוגים יבינו כיצד התהליכים הקבוצתיים מספקים משמעות לסימפטומים הגלויים שעמם התלמידים, הצוות והפסיכולוגים מתמודדים, כמו תופעות התנגדות, קושי להכיל התנהגויות, חוסר מוטיבציה ועוד.
  3. הפסיכולוגים ילמדו ויתרגלו התערבויות קבוצתיות רלוונטיות למצבים קבוצתיים, שיעשירו את ההתמקמות ואת התרומה המקצועית שלהם למערכת. כמו כן, הם יבינו תהליכים קבוצתיים ואולי גם יתערבו בוועדות אפיון.
  4. הפסיכולוגים יגבשו הבנה ותחושת מסוגלות בתחום התהליכים הקבוצתיים והמערכתיים, כך שירצו ויפעלו יותר בנושאים אלה בפועל בעבודתם היומיומית.

אופן הלמידה

זהו קורס היברידי, המשלב למידה מקוונת ופנים אל פנים. ההשתתפות בו כוללת מפגשים קבוצתיים פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים (בזום) ומשימות המחשה והעמקה א-סינכרוניות (שמתבצעות בצורה עצמאית, אך יש להגישן במועד מסוים). הקורס כולל: ידע תיאורטי מעולם הקבוצות, תרגול חוויתי, סרטונים, שילוב דוגמאות של המשתתפים ולמידה דרך התהליך שיתרחש ב"כאן ועכשיו" של קבוצת הלמידה שלנו.

דרישות הקורס

נוכחות מלאה  ופעילה במפגשים הפרונטליים והמקוונים.
במפגשים המקוונים ניתן יהיה להשתתף אך ורק עם מצלמה פתוחה במהלך כל המפגש.
הגשת המשימה הא-סינכרוניות בזמן.
קריאת מאמרים.
הגשת עבודה מסכמת עד 6 שבועות מתום הקורס.

מקום

כמחצית  מהקורס יהיה מקוון. 3 מפגשים פרונטליים יתקיימו בכפר הנוער כנות .צומת גדרה (צומת כנות). פרוט בטבלת מבנה הקורס.

שכר לימוד

765 ₪ הרשמה דרך מכללת ספיר

מבנה הקורס ותכנים

תאריך נושא אופי המפגש שעות
12/10/2021
בשעות 8:30 - 14:30
פתיחה – הקבוצה כשלם
הכרות, תיאום ציפיות, זהות פסיכולוג וזהות מנחה קבוצות.
זיהוי דרך "הכאן ועכשיו" של שלב טרום ופתיחת קבוצה, הבנת מושג 'הקבוצה כשלם - תוכן ותהליך"
פרונטלי (פנים מול פנים) 7 ש"א
19/10/2021
בשעות 9:00 - 13:00
קבוצות בכל מקום - המפגש הרגשי עם קבוצה.
מאפייני קבוצות בכלל ובמערכת החינוך בפרט (קבוצות תוכן ותהליך)
מקוון - סינכרוני 5 ש"א
2/11/2021
בשעות 9:00 - 13:00
תיאורית הפוקל קונפליקט תחילת נושא קולות קבוצתיים:
המשמעות הדינמית של ילדים עם בעיות ההתנהגות ולקויות הלמידה (הכלה לפי השינוי בחוק הח"מ)
מקוון - סינכרוני 5 ש"א
16/11/2021
בשעות 8:30 - 14:30
הקול הקבוצתי: התנסויות והמשגה + תרגיל המכונית + תרגיל בניית מוצר
תחילת נושא הצפות בקבוצה לפי הסומטיק אקפיריאנס: תיאורית הסומטיק אקספיריאנס של פיטר לוין.
פרונטלי (פנים מול פנים) 7 ש"א
17/11/2021 משימה א-סינכרונית להגשה: יישומים של נושא הפוקל קונפליקט וקולות קבוצתיים לקבוצות בשטח - כתיבה ותגובה לקולגה.
להגשה עד 7/12/21
א-סינכרוני 3 ש"א
7/12/2021
בשעות 9:00 - 14:00
הצפות בקבוצה - המשך: הצפות בקבוצה ובמערכת. תובנות ואסטרטגיות, אינטגרציה עם הגישה של ביון.
התנגדויות כהצפות לפי גישת הסומטיק - הבנת התנגדויות בקבוצה ואסטרטגיות התערבות כמנחה
מקוון - סינכרוני 6 ש"א
21/12/21
בשעות 8:30 - 14:30
שילוב סמכות וקרבה בקבוצה: תקשורת חיובית סוגסטיבית.
התערבות המשלבת תיקוף, גבולות וסוגסטיה.
סיום ואינטגרציה בקבוצה: שלבים קבוצה-התערבויות מנחה בשלבים שונים של הקבוצה, עם דגש על שלב סיום קבוצה במקביל לסיום שלנו.
הדרכה קבוצתית על תיאורי מקרים מהשטח, והמשגה אינטגרטיבית של המושגים והטכניקות שנלמדו בקורס
סיכום הקורס ומשוב.
פרונטלי (פנים מול פנים) 7 ש"א
סה"כ     40 ש"א

הערות חשובות

יש לשריין מועד נוסף (רזרבה) - 4.1.2022
קיום המפגשים הפרונטליים יתבצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנוגע לנגיף הקורונה. על כל שינוי מהמפורט לעיל תבוא הודעה מסודרת.

רשימה ביבליוגרפית