הקורסים מיועדים אך ורק לפסיכולוגים העובדים בשפ"ח במחוז דרום ופסיכולוגים ממחוזות אחרים המתגוררים במרחק העולה על 80 ק"מ משלוחת המדרשה במחוז אליו הם שייכים. מי שלא יעמוד בתנאים אלו הרשמתו תבוטל באופן אוטומטי.

לורן זוארץ אדרי,
מרצה

פסיכולוגית חינוכית מומחית, בהסמכה להדרכה, שפ"ח נתיבות.

מטרות הקורס

הקניית ידע תיאורטי ומעשי בהערכה פסיכולוגית פרטנית של ילדים ונוער כולל היבטים של עבודה עם הורי הנבדק והמערכת החינוכית.

הקורס מיועל

לפסיכולוגים מתחילים, אשר לא למדו קורס מלווה בפרקטיקום בדיאגנוסטיקה של הילד והמתבגר על פי הנחיות הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית במשרד הבריאות

תיאור הקורס

במהלך הקורס נתייחס לפסיכודיאגנוסטיקה כתהליך רב שלבי הכולל הגדרה מדויקת של השאלות שיש לברר על הנבדק, העלאת השערות עבודה על בסיס ידע תיאורטי ומחקרי ובחינת ההשערות האלה ע"י בחירה מושכלת של כלים ושיטות לאבחון. כמו כן יתייחס הקורס באופן מקיף לניתוח ופירוש של הממצאים באופן מקצועי ואתי, גזירת מסקנות והמלצות ומסירתן באופן בהיר ומובן לגורמים הרלוונטיים.

אופן הלמידה

למידה פרונטלית, ותירגול.

דרישות הקורס

נוכחות מלאה ופעילה, התנסות בהעברת המבחנים שיילמדו והבאת מקרים לניתוח בכיתה, נוכחות מלאה בהרצאות, הגשת עבודה מסכמת: כתיבת חוות דעת פסיכולוגית על בסיס המבחנים שנלמדו.

היקף הקורס

56 שעות. ההרשמה הינה על פי הנחיית הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית במשרד הבריאות.

מועדי הקורס

14 מפגשים, ימי שלישי. בין השעות: 14:00-17:45
תאריכים: 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 , 14/12, 28/12, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4.
תאריך רזרבה: 26/4

מקום הקורס

זום

שכר לימוד

865 ₪

מבנה הקורס

*יחידות לימוד שווה לשעה אקדמית

נושא תכנים יחידות*
מהי הערכה פסיכולוגית הפניה
ברור שאלה אבחונית
יצירת קשר
יצירת תמונת רקע
4
אינטייק הריאיון הקליני-תורת הריאיון
שאלות פתוחות וסגורות
ראיונות מובנים: מורה, הורה ותלמיד
4
התחום הרגשי כוחות, הגנות, יחסי אובייקט, קונפליקטים, C5,דימוי עצמי, מורבידיות, בוחן מציאות, חרדות, צמצום. 6
מבחן הבנדר הוראות העברה וצינון בנדר ובנדר II . ניתוח המבחן עם דגש על התחום הנוירו-התפתחותי והתייחסות לתחום הרגשי 3
מבחנים השלכתיים TAT, CAT, HTP, השלמת משפטים, בנדר, תצפית פסיבית/אקטיבית 9
אינטליגנציה ויכולת קוגניטיבית סקירה של גישות שונות למדידת משכל:
פסיכומטרית (CHC) ,קוגניטיבית (PASS)
חברתית (סטרנברג)
הטיות תרבותיות במבחני משכל
ביקורת על מושג משכל
6
מבחני משכל WJIII
WIPPSI-III
WISC-IV הכרות והבנת עקרונות המבחן. (בשימוש בחברה הערבית)
תרגול
18
סיכום וכתיבה   3
משוב אבחון כהתערבות טיפולית. 3
סה"כ יחידות לימוד   56