תקנון תחרות פיצ'ינג סטודנטים/ות דוקומנטרי

 

 1. תחרות הפיצ'ינג הדוקומנטרי (להלן: "התחרות") תיערך בתאריך 21.10.2021 כחלק מפסטיבל קולנוע דרום (להלן: "הפסטיבל"), שיתקיים בשדרות והסביבה בתאריכים 17 - 21 באוקטובר 2021. התחרות מנוהלת על ידי בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: "המכללה") והפורום הדוקומנטרי בישראל (להלן: "הפורום"), (ביחד "הנהלת התחרות").
 2. התקנון מנוסח בזכר אולם כל הכתוב בלשון זכר משמעו גם בנקבה. המונח סטודנט משמעו גם ברבים אם מדובר בפרויקט של שני סטודנטים או יותר.
 3. התחרות פתוחה בפני סטודנטים (ממספר רב של מוסדות ברחבי הארץ) אשר סיימו ליצור סרט דוקומנטרי המהווה את פרויקט הגמר שלהם, או סטודנטים הנמצאים בתהליך עבודה מתקדם  (לאחר צילומים) על סרט הגמר שלהם (להלן: "הפרויקט"). הקביעה אם הפרויקט עונה על ההגדרה "דוקומנטרי" תיעשה על-ידי מנהלי התחרות לפי שיקול דעתם.
   
 4. כיצד מגישים מועמדות:
  על כל מוסד לימודים להעביר להנהלת התחרות את תיק ההפקה המלא של הפרויקט וזאת עד לתאריך 29/07/2021. תיק ההפקה יכיל את הפרטים הבאים:
  1. שם הפרויקט
  2. שם הבמאי
  3. שם מפיק הסרט
  4. מוסד הלימודים
  5. איש הקשר במוסד הלימודים (שם, טלפון, מייל)
  6. טלפון נייד של הבמאי
  7. כתובת אימייל של הבמאי
  8. אורך הסרט (בדקות)
  9. שמות וקו"ח בעלי תפקידים בהפקה: עורך, צלם, מפיק (עד פסקה אחת לכל חבר צוות) 
  10. קורות חיים של הבמאי (בפסקה אחת)
  11. סינופסיס / תקציר (עד 50 מילים)
  12. טריטמנט (עד 500 מילים)
  13. הצהרת הבמאי (עד 500 מילים)
  14. לינק לחומרי וידאו (עד 10 דקות)
  15. האם הפרויקט הוגש לקבלת תמיכה באחת הקרנות? במידה וכן, יש לפרט
  16. תמונה מתוך הסרט באיכות טובה (300 dpi)
  17. תקנון התחרות חתום על-ידי הסטודנט ונציג מוסד הלימודים.
  18. הגשת המסמכים מתבצעת על ידי מוסדות הלימוד בלבד.
  19. מוסדות הלימוד מתבקשים להגיש מועמד/ת יחיד/ה לתחרות.
  20. לטובת ההרשמה לתחרות הפיצ'ינג הדוקומנטרי, יש לעיין תחילה בתנאי הקבלה הנמצאים באתר הפסטיבל תחת "תחרות פיצ'ינג סטודנטים/ות דוקומנטרי" >>> מידע כללי ותנאי סף. לטובת קבלת המסמכים הנחוצים להגשה, יש ליצור קשר עם עילי שיין- מפיק התחרות בכתובת docupitch@gmail.com.
    
 5. התנהלות התחרות:
  הפרויקטים שייבחרו להשתתף בתחרות יוצגו בפני פאנל המורכב מנציגות גופי השידור וקרנות הקולנוע. לכל סטודנט יוענקו 15 דקות להצגת הפרויקט ולקבלת תגובות מחברי הפאנל. 
  לטובת הצגת הפרויקט לכל סטודנט יוקצו 10 דקות- כולל הקרנת טריילר קצר (במידה וקיים). לאחר מכן יוקדשו 5 דקות לכל פרויקט לקבל תגובות הלקטורים.
  בסוף יום התחרות ייבחר פרויקט אחד בעל הפוטנציאל הרב ביותר, אשר יזכה במענקים כספיים להשלמת הפקת הפרויקט.
   
 6. מוסד לימודים רשאי להגיש רק פרויקט שלא קיבל תמיכה קודמת מקרן קולנוע או גוף שידור כלשהו. לצורך העניין, המונח "תמיכה" כולל השתתפות במסגרת חממה הנתמכת על ידי קרן כלשהי.
 7. סטודנט אשר סרטו נבחר להשתתף בתחרות (להלן: "הסטודנט") מחויב להשתתף בתחרות כולה ולהציג את הפרויקט הדוקומנטרי שלו בפני חבר השופטים וקהל הצופים בתחרות. אין אפשרות להחליף פרויקט. 
 8. במידה ויתקיימו מפגשי הכנה לתחרות, הסטודנטים שהתקבלו לתחרות מחויבים להשתתף במפגשים אלו. 
 9. הסטודנט מחויב לעדכן את הנהלת התחרות בהקדם האפשרי בכל תמיכה המתקבלת טרם מועד התחרות עצמה. במקרה זה, תחליט הנהלת התחרות אם הפרויקט זכאי להמשיך להשתתף בתחרות.
 10. בתחרות יזכה פרויקט אחד. הזוכה בתחרות ייקבע בהתאם להחלטת חבר השיפוט המורכב מנציגות קרנות קולנוע וגופי שידור בישראל והנהלת התחרות. 
 11. לפרויקט הזוכה יוענק מענק הפקה כספי בסכום שייקבע בהתאם לשיקול דעת הנהלת התחרות והגופים התומכים. הנהלת התחרות שומרת את הזכות לשנות את גובה מענק הפרס בכל עת.
 12. המענק יוענק ישירות לזוכה על-ידי קרן קולנוע ו/או גוף שידור.
 13. הפרויקט שזכה יהיה מחויב במימוש מענק ההפקה מהקרן או מגוף השידור הרלוונטי בתוך שנה ממועד הזכייה.
 14. תמיכת הקרן בהפקה תתבצע בכפוף לעמידה בתנאי הקרן ו/או גוף השידור ולפי נהליהם. במידה והפרויקט שנבחר לא יעמוד בתנאים, המענק יבוטל ו/או יועבר לפרויקט אחר.
 15. לפחות נציג אחד מטעם מוסד הלימודים אשר מטעמו מגיש הסטודנט את הפרויקט ילווה את הסטודנט ביום האירוע (המלווה יכול להיות מרצה שמלווה את הפרויקט / ראש בית הספר / ראש המחלקה או בעל תפקיד אחר אשר מלווה את הפרויקט ומכיר אותו). 
 16. על הסטודנט שיזכה במענק הפקה לשלב את לוגו הפסטיבל ולוגו הפורום ברולר הקרדיטים (יש לפנות למכללה ולפורום לקבלת הלוגואים), וכן לציין ברולר בבירור כי הפקת הסרט התאפשרה הודות לזכייתו בתחרות הפיצ'ינג הדוקומנטרי לשנת 2021. יש לשלוח עותק סופי של הסרט להנהלת התחרות לאישור בטרם יוקרן, למייל docupitch@gmail.com
 17. מובהר כי על הפרויקטים להיות מקוריים וכאלו שאינם מפרים כל זכות של כל צד ג' ו/או אחרת לפי דין. במידה שפרויקט אינו מקורי או אינו מבוסס על תסריט מקורי או במקרה אחר בו נדרשות הרשאות נוספות מצדדים שלישיים, על הסטודנט להשיג את ההרשאות. סטודנט אשר לא יסדיר מראש את הזכויות וההרשאות לא יוכל להשתתף בתחרות. מבלי להטיל על הנהלת התחרות כל אחריות, היא רשאית לפסול כל פרויקט מחשש להפרת כל דין.
 18. בפרט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 17 לעיל, מתחייב כל סטודנט לוודא כי בידיו ההרשאות לשימוש ביצירות ובביצועים הנכללים בקטעים המוסיקליים המשולבים בפרויקט (לרבות: מילים, לחן, עיבודים, הקלטה, נגינה, שירה וכיו"ב) בכל מדיה בין אם קיימת ובין אם עתידית לרבות באינטרנט בסלולאר וב-VOD, וללא הגבלה בזמן או טריטוריה.
 19. זכויות ההקרנה נשארות בלעדיות בידי בעליהן.
 20. על הזכויות בפרויקטים חלות הוראות זכויות יוצרים של המכללה. בהתאם לכך, המכללה רשאית להקרין את הפרויקטים ו/או כל חלק מהם ולעשות בהם כל פעולה אחרת בהתאם לזכויותיה, להסכם זכויות יוצרים ובהתאם לאמור בתקנון זה.
 21. בהשתתפותו בתחרות, מביע הסטודנט הסכמה לשימוש על ידי המכללה בדמותו, לרבות בשמו, קולו, תמונתו ופרטיו הביוגרפיים לצורך ביצוע יחסי ציבור לתחרות ו/או לפסטיבל ו/או למכללה ומתחייב כי הסדיר הסכמה זו מול כל הדמויות המשתתפות בפרויקט. הסטודנט מתחייב להשתתף ללא תמורה בפסטיבל ו/או באירועי יחסי ציבור כאמור ככל שהדבר יידרש על ידי המכללה.
 22. מובהר, כי התנאים בסעיפים 22-17 זה חלים על כל הפרויקטים שמועמדותם תוגש לפסטיבל, ולא רק על הפרויקטים הנבחרים להתמודד בתחרות. 
 23. הנהלת התחרות אינה אחראית לכל מקרה של העתקה בידי צד ג' של כל רעיון או יצירה שיוצג בתחרות.
 24. הנהלת התחרות רשאית לשנות כל מועד ו/או לבטל את התחרות.
 25. לסטודנטים ו/או למוסד הלימודים ו/או ולכל מי מטעמם לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין כנגד הנהלת התחרות ו/או כל מי מטעמה בקשר לתחרות, למסמך זה ו/או למסמכים הנלווים אליו, לרבות ניהול התחרות, תוצאותיה וכל עניין אחר וכן בקשר להשתתפותם או לאי השתתפותם בתחרות. ההשתתפות והגשת המועמדות היא באחריות הסטודנט ומוסד הלימודים הרלוונטי.
 26. במקרה וסטודנט מסר מידע לא נכון או לא מדויק, מועמדותו תיפסל.
 27. בכל מקרה של מחלוקת באשר לפירוש התקנון תכריע הנהלת התחרות.
 28. החלטות הנהלת התחרות אינן ניתנות לערעור.
 29. האמור במסמך זה מהווה תקנון השתתפות בתחרות. הנהלת התחרות רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו.

לשאלות ניתן לפנות במייל- docupitch@gmail.com