7.3.21 - עדכון בנושא הנחיות התו הירוק והתו הסגול בקמפוס

קהילת ספיר היקרה
שבוע טוב!

אתמול התבשרנו בהקלות ובעדכון הנחיות התו הירוק והתו הסגול.
אנו לומדים את ההנחיות ונערכים לחזרה הדרגתית ומושכלת לפעילות הקמפוס.

בשלב זה, הלימודים ימשכו במתכונת הנוכחית עד אחרי חופשת הפסח.
עדכון לגבי החזרה לקמפוס לאחר החופשה, יפורסם בימים הקרובים.
לכל שאלה או בירור בנוגע לתקופה שעד חופשת הפסח, מוזמנים לפנות למחלקה.

באיחולי בריאות איתנה
וחזרה לשגרה בקרוב

התגעגענו,
הנהלת המכללה