כותרת דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

דו"ח לשנת 2018

אופן המענה לבקשה כמות
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 6
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 0
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 0
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים 2
סה"כ 8

עילות דחייה מרכזיות

לא נמצאו בקשות שנדחו/נענו חלקית

זמן טיפול מספר בקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עלה על 15 יום 1 16.7%
בין 16 ל-30 יום 3 50.0%
בין 31 ל-60 יום 2 33.3%
בין 61 ל-120 יום 0 0.0%
מעל 120 יום 0 0.0%
סה"כ 6 100.0%

סך אגרות שנגבו = 0 ש"ח.